R2 T4 Warlord VS Evolution

R2 T4 Warlord VS Evolution

[04-03-2017] กลวัชร พงษ์จะโปะ 1 ดั้ง (Black) vs. ธัญญารัตน์ โรจน์มนัสชัย 3 ดั้ง (White) 

Black Move 73-77