R3 T1 HappyGenius VS IQUp

R3 T1 HappyGenius VS IQUp 

[05-03-2017] เกียรติยศ เลาหะสุรโยธิน 4 ดั้ง (Black) vs. ฤทธิ เบญจฤทธิ์ 6 ดั้ง (White) 

White Move 132-140