R1 T1 GoHouse VS IQUp

R1 T1 GoHouse VS IQUp 

[04-03-2017] นทีธร บลอมฟิลด์ 4 ดั้ง (Black) vs. ฤทธิ เบญจฤทธิ์ 6 ดั้ง (White) 

White Move 156-174