ผลการแข่งขัน

 

ผลแข่งขันตามลำดับ

 

ลำดับ ชื่อทีม ชนะ เสมอ แพ้ คะแนน กระดานชนะ
1 Miku Duke 17 2 3 54 67
2 ซีพีเอฟ GO House 16 3 3 51 63
3 เนสท์เล่ Go Squared 15 4 3 51 61
4 ศรีไทย ซุปเปอร์แวร์ HM 15 3 4 51 61
5 ทรู คอร์ป IQ-UP 13 5 4 48 59
6 ลอริอัล KPS 12 4 6 41 54
7 ปุ้มปุ้ย เยาวราช 7 6 9 30 42
8 ซีพี-เมจิ BPK GC 6 6 10 28 37
9 NEC WARLORD 6 4 12 22 36
10 อิชิตัน HAPPY GENIUS 0 5 17 10 20
11 TC Rayong Evolution 1 3 18 6 14
12 เถ้าแก่น้อย Traveler 0 3 19 4 14


 
ผลการแข่งขันแบบรอบวัน

อาทิตย์ 10/6/17 (กระดาน 10, 11)
เลขทีม ชื่อทีม รอบ 21   Sum Sum-oppo Table 1 Win
1 NEC WARLORD 3 อิชิตัน HAPPY GENIUS 2 2 0
2 ลอริอัล KPS 12 ศรีไทย ซุปเปอร์แวร์ HM 1 3 0
4 เถ้าแก่น้อย Traveler 11 TC Rayong Evolution 2 2 1
5 ซีพีเอฟ GO House 10 เนสท์เล่ Go Squared 2 2 0
6 ปุ้มปุ้ย เยาวราช 9 ซีพี-เมจิ BPK GC 2 2 0
7 Miku Duke 8 ทรู คอร์ป IQ-UP 3 1 0
             
เลขทีม ชื่อทีม รอบ 22   Sum Sum-oppo Table 1 Win
1 NEC WARLORD 2 ลอริอัล KPS 0 4 0
3 อิชิตัน HAPPY GENIUS 11 TC Rayong Evolution 2 2 1
4 เถ้าแก่น้อย Traveler 10 เนสท์เล่ Go Squared 1 3 0
5 ซีพีเอฟ GO House 9 ซีพี-เมจิ BPK GC 4 0 1
6 ปุ้มปุ้ย เยาวราช 8 ทรู คอร์ป IQ-UP 2 2 0
7 Miku Duke 12 ศรีไทย ซุปเปอร์แวร์ HM 1 3 0

อาทิตย์ 28/5/17 (กระดาน 8, 9)
เลขทีม ชื่อทีม รอบ 19   Sum Sum-oppo Table 1 Win
1 NEC WARLORD 5 ซีพีเอฟ GO House 0 4 0
2 ลอริอัล KPS 4 เถ้าแก่น้อย Traveler 4 0 1
3 อิชิตัน HAPPY GENIUS 12 ศรีไทย ซุปเปอร์แวร์ HM 0 4 0
6 ปุ้มปุ้ย เยาวราช 11 TC Rayong Evolution 4 0 1
7 Miku Duke 10 เนสท์เล่ Go Squared 4 0 1
8 ทรู คอร์ป IQ-UP 9 ซีพี-เมจิ BPK GC 4 0 1
             
เลขทีม ชื่อทีม รอบ 20   Sum Sum-oppo Table 1 Win
1 NEC WARLORD 4 เถ้าแก่น้อย Traveler 3 1 0
2 ลอริอัล KPS 3 อิชิตัน HAPPY GENIUS 3 1 0
5 ซีพีเอฟ GO House 11 TC Rayong Evolution 4 0 1
6 ปุ้มปุ้ย เยาวราช 10 เนสท์เล่ Go Squared 1 3 1
7 Miku Duke 9 ซีพี-เมจิ BPK GC 3 1 0
8 ทรู คอร์ป IQ-UP 12 ศรีไทย ซุปเปอร์แวร์ HM 3 1 1


อาทิตย์ 14/5/17 (กระดาน 6, 7)
เลขทีม ชื่อทีม รอบ 17  กระดาน 6 Sum Sum-oppo Table 1 Win
1 NEC WARLORD 7 Miku Duke 0 4 0
2 ลอริอัล KPS 6 ปุ้มปุ้ย เยาวราช 2 2 0
3 อิชิตัน HAPPY GENIUS 5 ซีพีเอฟ GO House 1 3 1
4 เถ้าแก่น้อย Traveler 12 ศรีไทย ซุปเปอร์แวร์ HM 0 4 0
8 ทรู คอร์ป IQ-UP 11 TC Rayong Evolution 4 0 1
9 ซีพี-เมจิ BPK GC 10 เนสท์เล่ Go Squared 1 3 0
             
เลขทีม ชื่อทีม รอบ 18 กระดาน 7  Sum Sum-oppo Table 1 Win
1 NEC WARLORD 6 ปุ้มปุ้ย เยาวราช 1 3 0
2 ลอริอัล KPS 5 ซีพีเอฟ GO House 1 3 1
3 อิชิตัน HAPPY GENIUS 4 เถ้าแก่น้อย Traveler 2 2 1
7 Miku Duke 11 TC Rayong Evolution 4 0 1
8 ทรู คอร์ป IQ-UP 10 เนสท์เล่ Go Squared 2 2 0
9 ซีพี-เมจิ BPK GC 12 ศรีไทย ซุปเปอร์แวร์ HM 0 4 0


อาทิตย์ 7/5/17  (กระดาน 4, 5)

เลขทีม ชื่อทีม รอบ 15   Sum Sum-oppo Table 1 Win
1 NEC WARLORD 9 ซีพี-เมจิ BPK GC 2 2 0
2 ลอริอัล KPS 8 ทรู คอร์ป IQ-UP 2 2 0
3 อิชิตัน HAPPY GENIUS 7 Miku Duke 0 4 0
4 เถ้าแก่น้อย Traveler 6 ปุ้มปุ้ย เยาวราช 1 3 0
5 ซีพีเอฟ GO House 12 ศรีไทย ซุปเปอร์แวร์ HM 3 1 0
10 เนสท์เล่ Go Squared 11 TC Rayong Evolution 4 0 1
             
เลขทีม ชื่อทีม รอบ 16   Sum Sum-oppo Table 1 Win
1 NEC WARLORD 8 ทรู คอร์ป IQ-UP 1 3 0
2 ลอริอัล KPS 7 Miku Duke 0 4 0
3 อิชิตัน HAPPY GENIUS 6 ปุ้มปุ้ย เยาวราช 1 3 1
4 เถ้าแก่น้อย Traveler 5 ซีพีเอฟ GO House 0 4 0
9 ซีพี-เมจิ BPK GC 11 TC Rayong Evolution 3 1 1
10 เนสท์เล่ Go Squared 12 ศรีไทย ซุปเปอร์แวร์ HM 4 0 1อาทิตย์ 23/4/17 (กระดาน 2, 3 )
เลขทีม ชื่อทีม รอบ 13   Sum Sum-oppo Table 1 Win
1 NEC WARLORD 11 TC Rayong Evolution 4 0 1
2 ลอริอัล KPS 10 เนสท์เล่ Go Squared 3 1 0
3 อิชิตัน HAPPY GENIUS 9 ซีพี-เมจิ BPK GC 1 3 0
4 เถ้าแก่น้อย Traveler 8 ทรู คอร์ป IQ-UP 0 4 0
5 ซีพีเอฟ GO House 7 Miku Duke 3 1 1
6 ปุ้มปุ้ย เยาวราช 12 ศรีไทย ซุปเปอร์แวร์ HM 1 3 0
             
เลขทีม ชื่อทีม รอบ 14   Sum Sum-oppo Table 1 Win
1 NEC WARLORD 10 เนสท์เล่ Go Squared 1 3 0
2 ลอริอัล KPS 9 ซีพี-เมจิ BPK GC 3 1 1
3 อิชิตัน HAPPY GENIUS 8 ทรู คอร์ป IQ-UP 1 3 1
4 เถ้าแก่น้อย Traveler 7 Miku Duke 1 3 0
5 ซีพีเอฟ GO House 6 ปุ้มปุ้ย เยาวราช 4 0 1
11 TC Rayong Evolution 12 ศรีไทย ซุปเปอร์แวร์ HM 1 3 0

 

เสาร์ 22/4/17 (กระดาน 11, 1 )

เลขทีม ชื่อทีม รอบ 11   Sum Sum-oppo Table 1 Win
1 NEC WARLORD 2 ลอริอัล KPS 1 3 0
3 อิชิตัน HAPPY GENIUS 11 TC Rayong Evolution 2 2 1
4 เถ้าแก่น้อย Traveler 10 เนสท์เล่ Go Squared 0 4 0
5 ซีพีเอฟ GO House 9 ซีพี-เมจิ BPK GC 2 2 0
6 ปุ้มปุ้ย เยาวราช 8 ทรู คอร์ป IQ-UP 1 3 1
7 Miku Duke 12 ศรีไทย ซุปเปอร์แวร์ HM 2 2 0
             
เลขทีม ชื่อทีม รอบ 12   Sum Sum-oppo Table 1 Win
1 NEC WARLORD 12 ศรีไทย ซุปเปอร์แวร์ HM 0 4 0
2 ลอริอัล KPS 11 TC Rayong Evolution 4 0 1
3 อิชิตัน HAPPY GENIUS 10 เนสท์เล่ Go Squared 0 4 0
4 เถ้าแก่น้อย Traveler 9 ซีพี-เมจิ BPK GC 0 4 0
5 ซีพีเอฟ GO House 8 ทรู คอร์ป IQ-UP 0 4 0
6 ปุ้มปุ้ย เยาวราช 7 Miku Duke 1 3 008/4/2017 (กระดาน 9 , 10)

เลขทีม ชื่อทีม รอบ 9   Sum Sum-oppo Table 1 Win
1 NEC WARLORD 4 เถ้าแก่น้อย Traveler 4 0 1
2 ลอริอัล KPS 3 อิชิตัน HAPPY GENIUS 4 0 1
5 ซีพีเอฟ GO House 11 TC Rayong Evolution 4 0 1
6 ปุ้มปุ้ย เยาวราช 10 เนสท์เล่ Go Squared 1 3 0
7 Miku Duke 9 ซีพี-เมจิ BPK GC 4 0 1
8 ทรู คอร์ป IQ-UP 12 ศรีไทย ซุปเปอร์แวร์ HM 1 3 0
             
เลขทีม ชื่อทีม รอบ 10   Sum Sum-oppo Table 1 Win
1 NEC WARLORD 3 อิชิตัน HAPPY GENIUS 3 1 1
2 ลอริอัล KPS 12 ศรีไทย ซุปเปอร์แวร์ HM 1 3 0
4 เถ้าแก่น้อย Traveler 11 TC Rayong Evolution 1 3 1
5 ซีพีเอฟ GO House 10 เนสท์เล่ Go Squared 3 1 0
6 ปุ้มปุ้ย เยาวราช 9 ซีพี-เมจิ BPK GC 2 2 1
7 Miku Duke 8 ทรู คอร์ป IQ-UP 3 1 1


25/3/2017

เลขทีม ชื่อทีม รอบ 7   Sum Sum-oppo Table 1 Win
1 NEC WARLORD 6 ปุ้มปุ้ย เยาวราช 2 2 0
2 ลอริอัล KPS 5 ซีพีเอฟ GO House 3 1 1
3 อิชิตัน HAPPY GENIUS 4 เถ้าแก่น้อย Traveler 2 2 1
7 Miku Duke 11 TC Rayong Evolution 4 0 1
8 ทรู คอร์ป IQ-UP 10 เนสท์เล่ Go Squared 2 2 1
9 ซีพี-เมจิ BPK GC 12 ศรีไทย ซุปเปอร์แวร์ HM 2 2 0
             
เลขทีม ชื่อทีม รอบ 8   Sum Sum-oppo Table 1 Win
1 NEC WARLORD 5 ซีพีเอฟ GO House 0 4 0
2 ลอริอัล KPS 4 เถ้าแก่น้อย Traveler 3 1 0
3 อิชิตัน HAPPY GENIUS 12 ศรีไทย ซุปเปอร์แวร์ HM 0 4 0
6 ปุ้มปุ้ย เยาวราช 11 TC Rayong Evolution 3 1 1
7 Miku Duke 10 เนสท์เล่ Go Squared 2 2 1
8 ทรู คอร์ป IQ-UP 9 ซีพี-เมจิ BPK GC 3 1 1

 


11/3/2017 

เลขทีม ชื่อทีม รอบ 5   Sum Sum-oppo Table 1 Win
1 NEC WARLORD 8 ทรู คอร์ป IQ-UP 3 1 1
2 ลอริอัล KPS 7 Miku Duke 1 3 0
3 อิชิตัน HAPPY GENIUS 6 ปุ้มปุ้ย เยาวราช 1 3 1
4 เถ้าแก่น้อย Traveler 5 ซีพีเอฟ GO House 1 3 1
9 ซีพี-เมจิ BPK GC 11 TC Rayong Evolution 3 1 0
10 เนสท์เล่ Go Squared 12 ศรีไทย ซุปเปอร์แวร์ HM 3 1 1
             
เลขทีม ชื่อทีม รอบ 6   Sum Sum-oppo Table 1 Win
1 NEC WARLORD 7 Miku Duke 1 3 0
2 ลอริอัล KPS 6 ปุ้มปุ้ย เยาวราช 2 2 1
3 อิชิตัน HAPPY GENIUS 5 ซีพีเอฟ GO House 1 3 1
4 เถ้าแก่น้อย Traveler 12 ศรีไทย ซุปเปอร์แวร์ HM 0 4 0
8 ทรู คอร์ป IQ-UP 11 TC Rayong Evolution 4 0 1
9 ซีพี-เมจิ BPK GC 10 เนสท์เล่ Go Squared 1 3 0

 

5/3/2017 

เลขทีม ชื่อทีม รอบ 3   Sum Sum-oppo Table 1 Win
1 NEC WARLORD 10 เนสท์เล่ Go Squared 1 3 0
2 ลอริอัล KPS 9 ซีพี-เมจิ BPK GC 4 0 1
3 อิชิตัน HAPPY GENIUS 8 ทรู คอร์ป IQ-UP 1 3 0
4 เถ้าแก่น้อย Traveler 7 Miku Duke 0 4 0
5 ซีพีเอฟ GO House 6 ปุ้มปุ้ย เยาวราช 3 1 0
11 TC Rayong Evolution 12 ศรีไทย ซุปเปอร์แวร์ HM 0 4 0
             
เลขทีม ชื่อทีม รอบ 4   Sum Sum-oppo Table 1 Win
1 NEC WARLORD 9 ซีพี-เมจิ BPK GC 2 2 0
2 ลอริอัล KPS 8 ทรู คอร์ป IQ-UP 2 2 0
3 อิชิตัน HAPPY GENIUS 7 Miku Duke 0 4 0
4 เถ้าแก่น้อย Traveler 6 ปุ้มปุ้ย เยาวราช 1 3 0
5 ซีพีเอฟ GO House 12 ศรีไทย ซุปเปอร์แวร์ HM 2 2 0
10 เนสท์เล่ Go Squared 11 TC Rayong Evolution 4 0 1

 

4/3/2017

เลขทีม ชื่อทีม รอบ 1   Sum Sum-oppo Table 1 Win
1 NEC WARLORD 12 ศรีไทย ซุปเปอร์แวร์ HM 1 3 0
2 ลอริอัล KPS 11 TC Rayong Evolution 3 1 1
3 อิชิตัน HAPPY GENIUS 10 เนสท์เล่ Go Squared 0 4 0
4 เถ้าแก่น้อย Traveler 9 ซีพี-เมจิ BPK GC 0 4 0
5 ซีพีเอฟ GO House 8 ทรู คอร์ป IQ-UP 1 3 0
6 ปุ้มปุ้ย เยาวราช 7 Miku Duke 1 3 0
             
เลขทีม ชื่อทีม รอบ 2   Sum Sum-oppo Table 1 Win
1 NEC WARLORD 11 TC Rayong Evolution 4 0 1
2 ลอริอัล KPS 10 เนสท์เล่ Go Squared 1 3 0
3 อิชิตัน HAPPY GENIUS 9 ซีพี-เมจิ BPK GC 1 3 0
4 เถ้าแก่น้อย Traveler 8 ทรู คอร์ป IQ-UP 0 4 0
5 ซีพีเอฟ GO House 7 Miku Duke 3 1 1
6 ปุ้มปุ้ย เยาวราช 12 ศรีไทย ซุปเปอร์แวร์ HM 1 3 0