รายละเอียดรางวัลการแข่งขัน

1.รางวัลสำหรับทีม

ทุกทีมที่เข้าร่วมการแข่งขัน จะได้รับรางวัลเป็นทีม ดังนี้

อันดับที่หนึ่ง                170,000 บาท

อันดับที่สอง                120,000 บาท

อันดับที่สาม                110,000 บาท

อันดับที่สี่                    100,000 บาท

อันดับที่ห้า                    90,000 บาท

อันดับที่หก                    80,000 บาท

อันดับที่เจ็ด                   70,000 บาท

อันดับที่แปด                  65,000 บาท

อันดับที่เก้า                   60,000 บาท

อันดับที่สิบ                    55,000 บาท

อันดับที่สิบเอ็ด              50,000 บาท

อันดับที่สิบสอง              45,000 บาท

 

รวมเป็นเงินสำหรับทีมทั้งสิ้น 1,015,000 บาท

 

2.รางวัลรายบุคคล

เป็นรางวัลที่มอบให้กับผู้เล่นที่มีผลงานดีที่สุดตามผลงาน ดังนี้:

 

รางวัล MVP รางวัลสำหรับ              

ผู้เล่นในทีมที่ได้อันดับหนึ่งของการแข่งขัน โดยมีผลการแข่งขันที่ดีที่สุดในทีม      60,000 บาท

 

รางวัลตำแหน่งแม่ทัพยอดเยี่ยม        

ผู้เล่นตำแหน่งที่ 1 ที่มีผลการแข่งขันที่ดีที่สุดในการแข่งขัน                                60,000 บาท

 

รางวัลตำแหน่งรองแม่ทัพยอดเยี่ยม    

ผู้เล่นตำแหน่งที่ 2 ที่มีผลการแข่งขันที่ดีที่สุดในการแข่งขัน                                40,000 บาท

 

รางวัลตำแหน่งเสนาธิการยอดเยี่ยม  

ผู้เล่นตำแหน่งที่ 3 ที่มีผลการแข่งขันที่ดีที่สุดในการแข่งขัน                                40,000 บาท

 

รางวัลตำแหน่งทัพหลังยอดเยี่ยม      

ผู้เล่นตำแหน่งที่ 4 ที่มีผลการแข่งขันที่ดีที่สุดในการแข่งขัน                                40,000 บาท

 

รางวัล Best Woman Warrior นักหมากล้อมผู้หญิงที่มีผลงานดีเด่น                     30,000 บาท

 

รางวัล นักหมากล้อมเยาวชน ยอดเยี่ยม                                                             30,000 บาท

 

รางวัลตัวสำรองยอดเยี่ยม                                                                                30,000 บาท

 

รางวัลสำหรับผู้ที่ชนะติดต่อกันมากที่สุด                                                            30,000 บาท

 

รางวัล Best Move                                                                                         30,000 บาท

 

รวมเงินรางวัลรายบุคคล 390,000 บาท

 

3.รางวัลและเงินอื่น ๆ

                เป็นส่วนที่เพิ่มเติมที่ไม่ได้ตัดสินมาจากผลการแข่งขัน แต่เกี่ยวเนื่องกับการแข่งขัน โดยจะมีอีก 2 ส่วนก็คือ

เงินค่าเดินทางสำหรับทีมนักหมากล้อมต่างจังหวัด และรางวัลผู้จัดการทีมยอดเยี่ยม

 

รวมเป็นเงินรางวัลทั้งสิ้น                                                                                                        1,525,000 บาท