วรวัฒน์ 5 ดั้ง vs ณัฐกฤษณ์ 5 ดั้ง Coke 2016 กระดาน 2

การแข่งขัน Coke 2016 – Coke Go Championship 2016

กระดานที่ 2

[17-12-2016] ณัฐกฤษณ์ เตชะอำนวยวิทย์ 5 ดั้ง (Black) vs. วรวัฒน์ ธนพัฒน์โสภณ 5 ดั้ง (White) W+R

 

การวิจารณ์เกมนี้ เหมาะสำหรับผู้มีฝีมือตั้งแต่ 5 คิวถึง 5 ดั้ง