รายละเอียดของการแข่งขัน  • ระบบการแข่งขัน ใช้ระบบ Double Elimination เหมือนทุกครั้งที่ผ่านมา โดยมีผู้เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 16 คน และผู้มีสิทธิ์ที่จะเข้าร่วมการแข่งขันได้ จะเป็นแบบ Invitation Only กล่าวคือ จ...

  • รายชื่อนักกีฬา 16 คน ลำดับที่ เลขประจำตัวดั้ง ชื่อ สกุล 1 139 วรวัฒน์ ธนพัฒน์โสภณ 2 225 กฤษฏิ์ แจ่มขจรเกียรติ 3 28 ฤทธิ เบญจฤทธิ์ 4 143 กมล สันติพจนา 5 154 ปริวรรต...

  • "วรวัฒน์ ธนพัฒน์โสภณ" Coke Go Championship 2016 ผลการแข่งขัน Coke Go Championship 2016 รอบที่ 1 - 2 วันเสาร์ ที่ 19/11/16 รอบที่ 3 - 5 วันเสาร์ ที่ 26/11/16 รอบที่ 6 - 8 วันอา...