ตารางเวลาการแข่งขัน

                                                                               ตารางการพบกันของแต่ล่ะทีม

  B\W 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
WARLORD 1   11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
KPS 2 11   9 8 7 6 5 4 3 2 1 10
HAPPY GENIUS 3 10 9   7 6 5 4 3 2 1 11 8
Traveler 4 9 8 7   5 4 3 2 1 11 10 6
Go House 5 8 7 6 5   3 2 1 11 10 9 4
เยาวราช 6 7 6 5 4 3   1 11 10 9 8 2
Duke 7 6 5 4 3 2 1   10 9 8 7 11
IQ-UP 8 5 4 3 2 1 11 10   8 7 6 9
BPK GC 9 4 3 2 1 11 10 9 8   6 5 7
GO Squared 10 3 2 1 11 10 9 8 7 6   4 5
Evolution 11 2 1 11 10 9 8 7 6 5 4   3
HM 12 1 10 8 6 4 2 11 9 7 5 3  

ตัวเลขที่อยู่ในตารางเป็น เลขของรอบที่แข่ง

ตัวเลขทางด้านบนและด้านซ้ายเป็น เลขที่ของทีม

 

วันที่แข่งขัน รอบปกติ รอบที่แข่ง จำนวนรอบที่ทีมตจวแข่ง รอบที่แข่งในวันนั้น
เสาร์ Day 1 4 มี.ค. 60 2 1,2 3 7
อาทิตย์ Day 2 5 มี.ค. 60 2 3,4 3 8
เสาร์ Day 3 11 มี.ค. 60 2 5,6 3 9
เสาร์ Day 4 25 มี.ค. 60 2 7,8    
เสาร์ Day 5 8 เม.ย. 60 2 9,10    
เสาร์ Day 6 22 เม.ย. 60 2 11,1 3 10
อาทิตย์ Day 7 23 เม.ย. 60 2 2,3 2  
อาทิตย์ Day 8 7 พ.ค. 60 2 4,5    
อาทิตย์ Day 9 14 พ.ค. 60 2 6,7 3 4
อาทิตย์ Day 10 28 พ.ค. 60 2 8,9 3 5
เสาร์ Day 11 10 มิ.ย. 60 2 10,11 2  
      22   22  

 

แข่งขันรอบแรก 9.00 - 11.30

แข่งขันรอบสอง 12.30 - 15.00

แข่งขันรอบสาม(กรณ๊ทีมตจว.) 15.00 - 17.30

 

  หมากดำ หมากขาว    
(3รอบ) Day 1 4 มี.ค. 60    
กระดาน 1 WARLORD HM   6 คู่
 9.00 - 11.30 KPS Evolution  
  HAPPY GENIUS Go Square  
  Traveller BPK GC  
  Go House IQ UP  
  เยาวราช Duke  
กระดาน 2 WARLORD Evolution   6 คู่
 14.00 - 16.30 KPS Go Square  
  HAPPY GENIUS BPK GC  
  Traveller IQ UP  
  Go House Duke  
  เยาวราช HM  
         
กระดาน 7 ตจว WARLORD เยาวราช Day4  
 16.30 -19.00 KPS Go House Day4  
         
(3รอบ) Day 2 5 มี.ค. 60    
กระดาน 3 WARLORD Go Square   6 คู่
 9.00 - 11.30 KPS BPK GC  
  HAPPY GENIUS IQ UP  
  Traveller Duke  
  Go House เยาวราช  
  Evolution HM  
กระดาน 4 WARLORD BPK GC   6 คู่
 12.30 - 15.00 KPS IQ UP  
  HAPPY GENIUS Duke  
  Traveller เยาวราช  
  Go House HM  
  GO Squared Evolution  
         
กระดาน 8 ตจว. WARLORD Go House Day4 1 คู่
 15.00 - 17.30        
(3รอบ) Day3 11 มี.ค. 60    
กระดาน 5 WARLORD IQ UP   6 คู่
 9.00 - 11.30 KPS Duke  
  HAPPY GENIUS เยาวราช  
  Traveller Go House  
  BPK GC Evolution  
  GO Squared HM  
กระดาน 6 WARLORD Duke   6 คู่
 12.30 - 15.00 KPS เยาวราช  
  HAPPY GENIUS Go House  
  Traveller HM  
  IQ UP Evolution  
  BPK GC GO Squared  
         
กระดาน 9 ตจว WARLORD Traveller Day5 2 คู่
 15.00 - 17.30 Go House Evolution Day5
         
(2รอบ) Day4 25 มี.ค. 60    
กระดาน 7 HAPPY GENIUS Traveller   4 คู่
 9.00 - 11.30 Duke Evolution  
  IQ UP GO Squared  
  BPK GC HM  
กระดาน 8 KPS Traveller   5 คู่
 12.30 - 15.00 HAPPY GENIUS HM  
  เยาวราช Evolution  
  Duke GO Squared  
  IQ UP BPK GC  
         
(2รอบ) Day5 8 เม.ย. 60    
กระดาน9 KPS HAPPY GENIUS   4 คู่
 9.00 - 11.30 เยาวราช GO Squared  
  Duke BPK GC  
  IQ UP HM  
กระดาน 10 KPS HM   4 คู่
 12.30 - 15.00 Traveller Evolution  
  เยาวราช BPK GC  
  Duke IQ UP  
         
(3รอบ) Day 6 22 เม.ย. 60    
กระดาน11 WARLORD KPS   6 คู่
 9.00 - 11.30 HAPPY GENIUS Evolution  
  Traveller GO Squared  
  Go House BPK GC  
  เยาวราช IQ UP  
  Duke HM  
กระดาน 1 HM WARLORD   6 คู่
12.30 - 15.00 Evolution KPS  
 รอบ 12 Go Square HAPPY GENIUS  
  BPK GC Traveller  
  IQ UP Go House  
  Duke เยาวราช  
         
กระดาน 10 ตจว WARLORD HAPPY GENIUS Day5 2 คู่
 15.00 - 17.30 Go House GO Squared Day5
         
(2รอบ) Day 7 23 เม.ย. 60    
กระดาน2 Evolution WARLORD   6 คู่
 9.00 - 11.30 GO Squared KPS  
  รอบ 13 BPK GC HAPPY GENIUS  
  IQ UP Traveller  
  Duke Go House  
  HM เยาวราช  
กระดาน 3 GO Squared WARLORD   6 คู่
 12.30 - 15.00 BPK GC KPS  
 รอบ 14 IQ UP HAPPY GENIUS  
  Duke Traveller  
  เยาวราช Go House  
  HM Evolution  
         
(2รอบ) Day 8 7 พ.ค. 60    
กระดาน 4 IQ UP KPS   4 คู่
 9.00 - 11.30 Duke HAPPY GENIUS  
 รอบ 15 เยาวราช Traveller  
  Evolution GO Squared  
กระดาน 5 Duke KPS   4 คู่
 12.30 - 15.00 เยาวราช HAPPY GENIUS  
 รอบ 16 Evolution BPK GC  
  HM GO Squared  
         
(3รอบ) Day 9 14 พ.ค. 60    
กระดาน 6 Duke WARLORD   6 คู่
 9.00 - 11.30 เยาวราช KPS  
 รอบ 17 Go House HAPPY GENIUS  
  HM Traveller  
  Evolution IQ UP  
  GO Squared BPK GC  
กระดาน 7 เยาวราช WARLORD   6 คู่
 12.30 - 15.00 Go House KPS  
 รอบ 18 Traveller HAPPY GENIUS  
  Evolution Duke  
  GO Squared IQ UP  
  HM BPK GC  
         
กระดาน 4 ตจว BPK GC WARLORD Day8 2 คู่
 15.00 - 17.30 HM Go House Day8
 รอบ 15        
(3รอบ) Day 10 28 พ.ค. 60    
กระดาน 8 Go House WARLORD   6 คู่
 9.00 - 11.30 Traveller KPS  
 รอบ 19 HM HAPPY GENIUS  
  Evolution เยาวราช  
  GO Squared Duke  
  BPK GC IQ UP  
กระดาน 9 Traveller WARLORD   6 คู่
 12.30 - 15.00 HAPPY GENIUS KPS  
 รอบ 20 Evolution Go House  
  GO Squared เยาวราช  
  BPK GC Duke  
  HM IQ UP  
         
กระดาน 5 ตจว IQ UP WARLORD Day8 2 คู่
 15.00 - 17.30 Go House Traveller Day8
 รอบ 16        
(2รอบ) Day 11 10 มิ.ย. 60    
กระดาน 10 HAPPY GENIUS WARLORD   6 คู่
 รอบ 21 HM KPS  
  Evolution Traveller  
  GO Squared Go House  
  BPK GC เยาวราช  
  IQ UP Duke  
กระดาน 11 KPS WARLORD   6 คู่
 รอบ 22 Evolution HAPPY GENIUS  
  GO Squared Traveller  
  BPK GC Go House  
  IQ UP เยาวราช  
  HM Duke