วรวัฒน์ 5 ดั้ง vs ณัฐกฤษณ์ 5 ดั้ง Coke 2016 กระดาน 1

การแข่งขัน Coke 2016 – Coke Go Championship 2016

กระดานที่ 1

[15-12-2016] วรวัฒน์ ธนพัฒน์โสภณ 5 ดั้ง (Black) vs. ณัฐกฤษณ์ เตชะอำนวยวิทย์ 5 ดั้ง (White) B+1.5

 

การวิจารณ์เกมนี้ เหมาะสำหรับผู้มีฝีมือตั้งแต่ 5 คิวถึง 5 ดั้ง