ธนพล 5 ดั้ง vs กมล 5 ดั้ง Coke 2016

การแข่งขัน Coke 2016 – Coke Go Championship 2016

รอบที่ 2

[19-11-2016] ธนพล   เตียวัฒนานนท์ 5 ดั้ง (Black) vs. กมล สันติพจนา 5 ดั้ง (White) W+R

 

การวิจารณ์เกมนี้ เหมาะสำหรับผู้มีฝีมือตั้งแต่ 5 คิวถึง 5 ดั้ง