ผลการแข่งขัน

 

"วรวัฒน์  ธนพัฒน์โสภณ" Coke Go Championship 2016

 

ผลการแข่งขัน Coke Go Championship 2016

รอบที่ 1 - 2   วันเสาร์ ที่ 19/11/16

รอบที่ 3 - 5   วันเสาร์ ที่ 26/11/16

รอบที่ 6 - 8   วันอาทิตย์ ที่ 27/11/16 

รอบท้าชิงแช้มป์ กระดานที่ 1  วันพฤหัสบดี  ที่ 15/12/16

รอบท้าชิงแช้มป์ กระดานที่ 2  วันเสาร์        ที่ 17/12/16

 

กลุ่มผู้ชนะ

ชื่อ รอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3 รอบที่ 4
กฤษฏิ์  แจ่มขจรเกียรติ A กฤษฏิ์  แจ่มขจรเกียรติ I กฤษฏิ์  แจ่มขจรเกียรติ M กฤษฏิ์  แจ่มขจรเกียรติ O กฤษฏิ์  แจ่มขจรเกียรติ
พัชรพล  เตียวัฒนานนท์
เกรทบดินทร์บูรณรัชดา B เกรทบดินทร์บูรณรัชดา
ณภัทร  พนมพรพานิช
ฤทธิ  เบญจฤทธิ์ C ฤทธิ  เบญจฤทธิ์ J วรวัฒน์ ธนพัฒน์โสภณ
ธนพล   เตียวัฒนานนท์
กมล   สันติพจนา D วรวัฒน์ ธนพัฒน์โสภณ
วรวัฒน์ ธนพัฒน์โสภณ
ธีระ  รุ่งเรืองทวีพงศ์ E ปริวรรต สำเภาแก้ว K ชลธิต รัตนเศรษฐ์ยุทธ N ลภณ  จิรโศภิน
ปริวรรต สำเภาแก้ว
ภัทราพร อรุณไพจิตรา F ชลธิต รัตนเศรษฐ์ยุทธ
ชลธิต รัตนเศรษฐ์ยุทธ
อมรธิษณ์  ปิยะจิราวัฒน์ G ลภณ  จิรโศภิน L ลภณ  จิรโศภิน
ลภณ    จิรโศภิน
โอฬาร  โรจนะบุรานนท์ H พีรพัฒน์ เพิ่มสุวรรณเจริญ
พีรพัฒน์ เพิ่มสุวรรณเจริญ

 

 

กลุ่มแพ้  1กระดาน  

 

ชื่อ รอบที่ 2 รอบที่ 3 รอบที่ 4 รอบที่ 5 รอบที่ 6
A พัชรพล  เตียวัฒนานนท์ ณภัทร  พนมพรพานิช กมล   สันติพจนา กมล   สันติพจนา ลภณ  จิรโศภิน วรวัฒน์ ธนพัฒน์โสภณ
B ณภัทร  พนมพรพานิช
C ธนพล   เตียวัฒนานนท์ กมล   สันติพจนา
D กมล   สันติพจนา
E ธีระ  รุ่งเรืองทวีพงศ์ ธีระ  รุ่งเรืองทวีพงศ์ ธีระ  รุ่งเรืองทวีพงศ์
F ภัทราพร อรุณไพจิตรา
G อมรธิษณ์  ปิยะจิราวัฒน์ โอฬาร  โรจนะบุรานนท์
H โอฬาร  โรจนะบุรานนท์
O ลภณ  จิรโศภิน
I เกรทบดินทร์ บูรณรัชดา ฤทธิ  เบญจฤทธิ์ ฤทธิ  เบญจฤทธิ์ วรวัฒน์ ธนพัฒน์โสภณ
J ฤทธิ  เบญจฤทธิ์
K ปริวรรต สำเภาแก้ว พีรพัฒน์ เพิ่มสุวรรณเจริญ
L พีรพัฒน์ เพิ่มสุวรรณเจริญ
M วรวัฒน์ ธนพัฒน์โสภณ วรวัฒน์ ธนพัฒน์โสภณ
N ชลธิต รัตนเศรษฐ์ยุทธ

 

รอบที่ 7
กฤษฏิ์  แจ่มขจรเกียรติ วรวัฒน์ ธนพัฒน์โสภณ
วรวัฒน์ ธนพัฒน์โสภณ

 

รอบที่ 8
กฤษฏิ์  แจ่มขจรเกียรติ วรวัฒน์ ธนพัฒน์โสภณ
วรวัฒน์ ธนพัฒน์โสภณ

 

คู่ชิงชนะเลิศ กระดานที่ 1 
วรวัฒน์ ธนพัฒน์โสภณ วรวัฒน์ ธนพัฒน์โสภณ 
ณัฐกฤษณ์ เตชะอำนวยวิทย์

 

คู่ชิงชนะเลิศ กระดานที่ 2
วรวัฒน์ ธนพัฒน์โสภณ วรวัฒน์ ธนพัฒน์โสภณ  
ณัฐกฤษณ์ เตชะอำนวยวิทย์