รายละเอียดของการแข่งขัน

ระบบการแข่งขัน

ใช้ระบบ Double Elimination เหมือนทุกครั้งที่ผ่านมา โดยมีผู้เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 16 คน และผู้มีสิทธิ์ที่จะเข้าร่วมการแข่งขันได้ จะเป็นแบบ Invitation Only กล่าวคือ จะได้รับเชิญเข้าร่วมการแข่งขันเท่านั้น ไม่เปิดรับสมัครคนภายนอก ผู้ที่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันนี้จะเลือกมาจากนักหมากล้อมที่มีฝีมือสูงสุดในประเทศ โดยดูจากคะแนนจินโป๋ที่รวบรวมผลการแข่งขันรายการใหญ่ ๆ ตลอด 3 ปีในประเทศไทยของนักหมากล้อมทุกคน โดยเชิญนักหมากล้อมที่มีคะแนนสูงสุด 16 ท่านแรกเข้าร่วมการแข่งขัน 

 

กำหนดการในการจัดแข่งขันและสถานที่

วันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2016       โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป

                                                    09.30-12.00     แข่งขันรอบที่ 1

                                                    13.00-13.30     ลงทะเบียนพิธีเปิด

                                                    13.00-14.00     พิธีเปิด

                                                    14.00-16.30     แข่งขันรอบที่ 2

วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2016       ตึกซีพีทาวเวอร์ชั้น 11

                                                    09.00-11.30     แข่งขันรอบที่ 3

                                                    11.30-12.30     พักกลางวัน

                                                    12.30-15.00     แข่งขันรอบที่ 4

                                                    15.00-17.30     แข่งขันรอบที่ 5

วันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2016   ตึกซีพีทาวเวอร์ชั้น 11

                                                    09.00-11.30     แข่งขันรอบที่ 6

                                                    11.30-12.30     พักกลางวัน

                                                    12.30-15.00     แข่งขันรอบที่ 7

                                                    15.00-17.30     แข่งขันรอบที่ 8 (ถ้ามี)

วันพฤหัสที่ 15 ธันวาคม 2016         สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย

                                                    18.30-21.00     แข่งขันกับแชมป์กระดานที่ 1

วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2016           ตึกซีพีทาวเวอร์ชั้น 11

                                                    07.30-10.00     แข่งขันกับแชมป์กระดานที่ 2

                                                    10.00-12.30     แข่งขันกับแชมป์กระดานที่ 3 (ถ้ามี)

                                                    13.00-13.30     ลงทะเบียนพิธีปิด

                                                    13.30-15.00     พิธีปิด

 

 ตารางการแข่งขัน

กลุ่มผู้ชนะ
ชื่อ รอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3 รอบที่ 4
  A   I   M   O  
 
  B  
 
  C   J  
 
  D  
 
  E   K   N  
 
  F  
 
  G   L  
 
  H  
 

 

กลุ่มผู้แพ้
ชื่อ รอบที่ 2 รอบที่ 3 รอบที่ 4 รอบที่ 5 รอบที่ 6
A            
B  
C    
D  
E      
F  
G    
H  
O  
I        
J  
K    
L  
M    
N  

 

เงินรางวัลการแข่งขัน

-รางวัลในรอบ Double Elimination รวมเป็นเงิน 30,000 บาท (ทุก ๆ ครั้งที่ผู้ชนะในรอบนี้ จะได้รางวัลเพิ่มกระดานละ 500 บาท เช่น ชนะกระดานที่ 1 ได้ 500 บาท ชนะกระดานที่ 2 ได้ 1000 บาท แพ้กระดานที่ 3 ไม่ได้เงิน ชนะกระดานที่ 4 ได้ 1500 บาท เป็นต้น)

-รางวัลสำหรับผู้ที่ชนะเลิศในรอบ Double Elimination คือ 35,000 บาท และมีสิทธิ์ท้าชิงกับผู้ชนะในปีที่แล้ว ส่วนรองชนะเลิศในรอบ Double Elimination คือ 20,000 บาท

-รางวัลสำหรับผู้ชนะเลิศจากการท้าชิง 70,000 บาท

รวมเงินรางวัลทั้งสิ้น 155,000 บาท