รายละเอียดของการแข่งขัน กฏกติกาของการแข่งขัน

การแข่งขันชิงแชมป์หมากล้อมถ้วยมิกุ 2016

MIKU CUP GO CHAMPIONSHIP 2016

 

ผู้จัดการแข่งขัน : สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย

ผู้ดำเนินการแข่งขัน : สถาบันหมากล้อมและศิลปะจินโป๋

ผู้สนับสนุนหลัก : บริษัท มังคิ คิง ฟูด จำกัด

 

ลักษณะการแข่งขันนี้

เป็นการแบ่งผู้เข้าร่วมการแข่งขันออกเป็นทั้งหมด 8 กลุ่มตั้งแต่เริ่มการแข่งขัน และท้ายที่สุดตัวแทนของทั้ง 8 กลุ่มจะทำการจัดและแบ่งกลุ่มเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 4 คนเพื่อแข่งขันลักษณะทีม ทั้งนี้ สอดคล้องกับลักษณะพิเศษของสินค้าของสปอนเซอร์ ที่มีธัญญาพืชที่มีคุณค่าทั้ง 8 อย่างมาอยู่รวมกันอย่างมีคุณค่า

 

ระบบการแข่งขัน

วันแรกของการแข่งขัน

แบ่งนักกีฬาที่เข้าสมัครการแข่งขันเป็นทั้งหมด 8 กลุ่ม โดยมีกลุ่มดังนี้

1. กลุ่ม Barley เป็นกลุ่มเปิดให้ใครก็สามารถลงได้ ไม่จำกัดฝีมือ

2. กลุ่ม Black Glutinous เป็นกลุ่มนักเล่นหมากล้อมต่างจังหวัด โดยดูจากสูติบัตรและประวัติการศึกษาเท่านั้น ไม่จำกัดฝีมือ

3. กลุ่ม Coconut เป็นกลุ่มนักเล่นที่เป็นผู้หญิง ไม่จำกัดฝีมือ

4. กลุ่ม Red Bean เป็นกลุ่มเยาวชนที่อายุไม่ถึง 18 ปี  นับจากวันปิดรับสมัคร โดยฝีมือจะเป็นดั้งเท่านั้น

5. กลุ่ม Green Bean เป็นกลุ่มเยาวชนที่อายุไม่ถึง 18 ปี นับจากวันปิดรับสมัคร โดยฝีมือจะเป็นคิวเท่านั้น

6. กลุ่ม Corn เป็นกลุ่มนักเล่นหมากล้อมในระดับมหาวิทยาลัย (ปริญญาตรีเท่านั้น) ไม่จำกัดฝีมือ

7. กลุ่ม Peanut เป็นกลุ่มตัวแทนจากบริษัท จำกัดระดับฝีมือไม่เกิน 1 ดั้ง (รวม 1 ดั้ง)

8. กลุ่ม Lotus seed เป็นกลุ่มครูหมากล้อม ไม่จำกัดระดับฝีมือแต่ต้องผ่านการรับรองจากชมรมครูหมากล้อมเท่านั้น

ในแต่ละกลุ่ม ใช้ระบบ SWISS SYSTEM 4-6 รอบ เพื่อให้เหลือ 4 คนสุดท้ายของแต่ละกลุ่ม ถ้ากลุ่มใดมีจำนวนคนสมัครไม่พอกับจำนวนรอบ ให้ใช้ระบบพบกันหมด

 

กำหนดการในวันที่ 1 (3 กันยายน 2559)
สถานที่แข่งขัน ซีพีทาวเวอร์ ชั้น 11

8.00 น.                ลงทะเบียน
8.30-10.00 น.      แข่งกระดานที่ 1
10.00-11.00 น.    พิธีเปิดการแข่งขัน
11.00-12.30 น.    แข่งกระดานที่ 2
12.30-13.30 น.    พักเที่ยง
13.30-15.00 น.    แข่งกระดานที่ 3
15.00-16.30 น.    แข่งกระดานที่ 4
16.30-18.00 น.    แข่งกระดานที่ 5
18.00-19.30 น.    แข่งกระดานที่ 6 (ถ้ามี)

 

วันที่ 2 ของการแข่งขัน

ในแต่ละกลุ่มทั้ง 8 กลุ่ม แข่งพบกันหมด เพื่อคัดตัวแทนของแต่ละกลุ่มไปแข่งขันรอบสุดท้าย ผู้อับดับที่หนึ่ง จะได้เข้ารอบและได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลของแต่ละกลุ่ม ส่วนอันดับที่ 2 จะได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท แต่ไม่ได้เข้ารอบ ถ้าเกิดกรณีงูกินหาง ให้เอาผลการแข่งขันของวันที่ 1 ตัดสิน

 

วันสุดท้ายของการแข่งขัน

จาก 8 คนสุดท้ายของ 8 ทีม จะแบ่งเป็น 2 ทีม ทีมละ 4 คน และแข่งขันแบบทีมในกระดานเดียว ผลัดกันเดินคนละเม็ดทั้ง 8 คน โดยวิธีการแบ่ง จะให้คู่ด้านล่างนี้ จับสลากไปอยู่ในกลุ่มขาวหรือดำ โดยกรรมการจะเป็นคนดำเนินการจับให้ และให้นักกีฬาเป็นผู้จับเอง จากแต่ละคู่ผู้ที่ได้ดำจะอยู่ทีมเดียวกันและผู้ที่ได้ขาวจะอยู่ทีมเดียวกัน

กลุ่มที่ Barley และ กลุ่มที่ Lotus seed

กลุ่มที่ Black Glutinous และ กลุ่มที่ Corn

กลุ่มที่ Red Bean และ กลุ่มที่ Coconut

กลุ่มที่ Green Bean และ กลุ่มที่ Peanut

วิธีการแข่งขัน จะให้เดินหมากดำขาวตามการแบ่งกลุ่ม และเรียงลำดับตามด้านบนนี้ ทั้ง 8 คนจะเดินหมากบนกระดานใหญ่เพียงกระดานเดียว และทุกคนจะนับสลับฟันปลา ทำให้ไม่สามารถมองเห็นคนในกลุ่มเดียวกันได้ ทีมที่ชนะ ได้รับเงินรางวัล 5 หมื่น และถือเป็นทีมแชมป์การแข่งถ้วยมิกุครั้งนี้

 

หมายเหตุ

1. ผู้ที่มีสิทธิ์ที่สามารถลงได้หลายกลุ่ม ให้เลือกว่าจะลงในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้น

2. ผู้ที่สมัครแล้ว และไม่มาแข่งขัน จะตัดสินไม่สามารถแข่งขันรายการนี้อีก 3 ปี สำหรับผู้ที่สมัครแล้วและต้องการถอนการสมัคร ให้ email มาที่ artkkk@hotmail.com โดยแจ้งชื่อและกลุ่มที่สมัครไว้

3. แต่ละกลุ่มรับสมัครเพียง 32 คนเท่านั้น ใช้ระบบใครมาก่อนได้สิทธิ์ แต่จะเปิดรับสมัครแต่ละกลุ่มถึง 40 คน โดย 8 คนที่เกินมาจาก 32 คนจะเป็น waiting list ให้มาที่วันแข่งขัน ถ้ามีคนขาดในกลุ่มนั้น ๆ จะสามารถเข้าร่วมการแข่งขันได้ทันที ทั้งนี้ ผู้จัดไม่รับรองผลสำหรับ waiting list ที่มาแล้วในวันแรกและไม่สามารถเข้าร่วมการแข่งขันได้

4. ในกรณีที่นักหมากล้อมที่เข้าร่วมการแข่งขันและได้เป็นอันดับที่หนึ่งหรือที่สองของกลุ่ม ถ้าขาดคุณสมบัติในกลุ่ม ๆ นั้น กรรมการมีสิทธิ์ชี้ขาดในการคัดชื่อและงบการมอบรางวัลให้กับผู้สมัครท่านนั้น ทั้งนี้ ผู้สมัครควรเตรียมหลักฐานต่าง ๆ เพื่อความพร้อมให้กรรมการตรวจสอบ และกรรมการจะมอบรางวัลนั้นให้กับผู้ที่ได้อันดับต่อไป