การแข่งขันลีกล่าง 2016

เนื่องจากผลการแข่งขันลีกในปี 2016 ที่ต้องการทีม 12 ทีมเข้าสู่ลีกบนนั้น มีเพียง 11 ทีมเท่านั้นที่มีสิทธิ์เข้าแข่ง จึงมีการจัดแข่งขันเพื่อคัดเลือก 1 ทีมที่จะเข้าสู่ลีกบนในปี 2017

 

กฎกติกา

1. ทีมที่สมัครจะประกอบไปด้วยผู้จัดการทีม และ นักกีฬา 4 คนที่จะต้องเป็นระดับดั้งทั้ง 4 คนและไม่มีตัวสำรอง และผู้จัดการทีมไม่สามารถเป็นนักกีฬาได้

2. สิทธิ์ของทีมจะเป็นของผู้จัดการทีม นั่นหมายความว่า เมื่อชนะเข้ารอบลีกบนแล้ว สามารถเปลี่ยนนักกีฬาได้อย่างอิสระ แต่ผู้จัดการทีมจะต้องดูแลทีมต่อไป ถ้าผู้จัดการทีมไม่ทำทีมต่อ จะให้ทีมที่ได้อันดับต่อมาได้สิทธิ์แทน

3. นักกีฬาลีกบนที่อยู่ในรายชื่อทีมลีกบนอยู่ในตอนนี้ไม่สามารถเข้าแข่งได้

4. เมื่อจบการแข่งขัน นักกีฬาที่เข้าแข่งลีกล่างนี้ สามารถเข้าไปอยู่ในลีกบนในทีมอื่น ๆ ในปีหน้าได้

5. ผู้จัดการทีมไม่จำเป็นต้องอยู่ในสถานที่แข่งขัน แต่ต้องมั่นใจว่าสามารถรักษาสิทธิ์ของทีมตัวเองได้

 

วิธีการแข่งขัน

1. แต่ละทีมจะมีนักกีฬา 4 คน เมื่อสมัครจะอยู่ในตำแหน่งนั้นไม่เปลี่ยนทั้งการแข่งขัน โดยโต๊ะที่ 1 ถึง 3 จะเป็นตำแหน่งที่โลว์ดั้งและไฮดั้งแข่งขันได้ แต่โต๊ะที่ 4 จะต้องเป็นตำแหน่งโลว์ดั้งเท่านั้น ถ้ามีการสมัครผิดตำแหน่ง เป็นสิทธิ์ของกรรมการที่จะจัดตำแหน่งการแข่งขันของทีมนั้นได้ (โลว์ดั้งคือ 1-3 ดั้งและไฮดั้งคือ 4 ดั้งขึ้นไป)

2. ใช้ระบบ SWISS SYSTEM ถ้าทีมสมัคร 6-8 ทีม จะแข่งขัน 5 รอบ และถ้าทีมสมัครตั้งแต่ 9-16 ทีม จะแข่งขัน 6 รอบ

3. ถ้าจำนวนทีมสมัคร ไม่ถึง 6 ทีม จะใช้ระบบพบกันหมด

4. การแข่งขันในแต่ละรอบ ชนะจะได้ 2 คะแนน เสมอจะได้ 1 คะแนน และ แพ้จะได้ 0 คะแนน โดยไม่มีระบบแม่ทัพเหมือนลีกบน

5. จบการแข่งขัน จะตัดสินตามลำดับดั้งนี้ คะแนนรวมการแข่งขัน, จำนวนกระดานชนะ, ผลของการพบกันของคู่นั้น, จำนวนกระดานชนะของโต๊ะที่ 1, จำนวนกระดานชนะของโต๊ะที่ 2, จำนวนกระดานชนะของโต๊ะที่ 3, จำนวนกระดานชนะของโต๊ะที่ 4

6. ให้เวลาฝ่ายละ 1 ชั่วโมง หมดเวลาแพ้ทันที (ถ้าเป็นนาฬิกาอนาล๊อค ถ้าเข็มจับเวลาตก จะให้เวลาต่อไปจนเข็มวินาทีอยู่ที่เลข 12)

 

กำหนดการแข่งขัน และ สถานที่แข่งขัน

วันเสาร์และอาทิตย์ที่ 6-7 สิงหาคม 2559 ที่ ซีพีทาวเวอร์ ชั้น 11 เริ่มเวลา 9.00 น. ในแต่ละวัน

*** ย้ายสถานที่แข่งขันจากซีพีทาวเวอร์ชั้น 11 มาเป็นแข่งขันที่สมาคมกีฬาหมากล้อม

 

ดูผลการสมัคร คลิ๊กที่นี่

 

ปิดรับสมัครแข่งขันในวันที่ 31 กรกฎาคม 2559