ผลการแข่งขัน

รอบ 19

เลขทีม ชื่อทีม รอบ 19   Sum Sum-oppo
1 Go Sensei by Panasonic 2 Duke by Miku 1 3
20 Let's Go by สก็อต 100 11 Warloard by NEC 2 2
3 Traveller by เถ้าแก่น้อย 19 LAMBS by ซีพีเมจิ 1 3
4 Korat Go by TRUE 18 เยาวราชGC by ปุ้มปุ้ย 2 2
5 IQUP2 by สิงห์คอร์ปอเรชั่น 17 IQUP4 by เครือสหพัฒน์ 3 1
6 HM by ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ 16 IQUP1 by เย็นเย็น 2 2
7 โกะเฮ้าส์ by TCL 15 BPKGC by Oichi 3 1
8 IQUP3 by True Move H 14 นนทบุรี by Coke 0 4
9 Go Wise by เนสท์เล่เพียวไลฟ์ 13 North GP by Choice 4 0
10 ศรีฐาน by J&J 12 Force Awakening by TC Rayong 2 2

 

อันดับ ชื่อทีม ชนะ เสมอ แพ้ คะแนน กระดานชนะ
1 HM by ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ 14 3 2 45 57
2 Duke by Miku 13 6 0 45 56
3 นนทบุรี by Coke 13 3 3 42 54
4 Go Wise by เนสท์เล่เพียวไลฟ์ 12 5 2 41 54
5 โกะเฮ้าส์ by TCL 11 6 2 39 49
6 ศรีฐาน by J&J 12 3 4 39 46
7 IQUP1 by เย็นเย็น 8 9 2 33 46
8 IQUP2 by สิงห์คอร์ปอเรชั่น 7 7 5 28 41
9 Force Awakening by TC Rayong 6 8 5 26 40
10 เยาวราชGC by ปุ้มปุ้ย 6 8 5 26 40
11 BPKGC by Oichi 7 5 7 26 35
12 Korat Go by TRUE 5 8 6 23 37
13 IQUP3 by True Move H 5 7 7 22 36
14 Warloard by NEC 4 8 7 20 35
15 Let's Go by สก็อต 100 2 9 8 15 31
16 North GP by Choice 4 2 13 14 26
17 Go Sensei by Panasonic 3 4 12 13 25
18 Traveller by เถ้าแก่น้อย 2 5 12 11 25
19 LAMBS by ซีพีเมจิ 1 3 15 6 19
20 IQUP4 by เครือสหพัฒน์ 0 1 18 1 7


รอบ 18 

เลขทีม ชื่อทีม รอบ 18   Sum Sum-oppo
1 Go Sensei by Panasonic 3 Traveller by เถ้าแก่น้อย 3 1
2 Duke by Miku 20 Let's Go by สก็อต 100 3 1
11 Warloard by NEC 12 Force Awakening by TC Rayong 0 4
4 Korat Go by TRUE 19 LAMBS by ซีพีเมจิ 3 1
5 IQUP2 by สิงห์คอร์ปอเรชั่น 18 เยาวราชGC by ปุ้มปุ้ย 1 3
6 HM by ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ 17 IQUP4 by เครือสหพัฒน์ 4 0
7 โกะเฮ้าส์ by TCL 16 IQUP1 by เย็นเย็น 2 2
8 IQUP3 by True Move H 15 BPKGC by Oichi 1 3
9 Go Wise by เนสท์เล่เพียวไลฟ์ 14 นนทบุรี by Coke 3 1
10 ศรีฐาน by J&J 13 North GP by Choice 3 1

 

อันดับ ชื่อทีม ชนะ เสมอ แพ้ คะแนน กระดานชนะ
1 HM by ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ 14 2 2 44 55
2 Duke by Miku 12 6 0 42 53
3 นนทบุรี by Coke 12 3 3 39 50
4 Go Wise by เนสท์เล่เพียวไลฟ์ 11 5 2 38 50
5 ศรีฐาน by J&J 12 2 4 38 44
6 โกะเฮ้าส์ by TCL 10 6 2 36 46
7 IQUP1 by เย็นเย็น 8 8 2 32 44
8 BPKGC by Oichi 7 5 6 26 34
9 IQUP2 by สิงห์คอร์ปอเรชั่น 6 7 5 25 38
10 Force Awakening by TC Rayong 6 7 5 25 38
11 เยาวราชGC by ปุ้มปุ้ย 6 7 5 25 38
12 IQUP3 by True Move H 5 7 6 22 36
13 Korat Go by TRUE 5 7 6 22 35
14 Warloard by NEC 4 7 7 19 33
15 Let's Go by สก็อต 100 2 8 8 14 29
16 North GP by Choice 4 2 12 14 26
17 Go Sensei by Panasonic 3 4 11 13 24
18 Traveller by เถ้าแก่น้อย 2 5 11 11 24
19 LAMBS by ซีพีเมจิ 0 3 15 3 16
20 IQUP4 by เครือสหพัฒน์ 0 1 17 1 6

 

T1 Name1 Team1 Total
180 ณัฐกฤษณ์ เตชะอำนวยวิทย์ Go Wise by เนสท์เล่เพียวไลฟ์ 15
143 นายกมล สันติพจนา HM by ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ 13
79 ฤชากร ไตรรัตนานุสรณ์ ศรีฐาน by J&J 13
154 ปริวรรต สำเภาแก้ว นนทบุรี by Coke 12
405 เกรทบดินทร์ บูรณรัชดา BPKGC by Oishi 10
348 ชิษณุพงศ์ แจ้งมาก Force Awakening by TC Rayong 9
259 ธีระ รุ่งเรืองทวีพงศ์ เยาวราชGC by ปุ้มปุ้ย 9
535 นายเศรษฐพงษ์ อภิมงคลเลิศ North GP by Choice 9
478 วิชญ์ฤทธิ์ คฤหวาณิช Let's Go by สก็อต 100 8
167 บุณยไวทย์ อังสุโวทัย LAMBS by ซีพีเมจิ 6

 

T2 Name2 Team2 Total
139 วรวัฒน์ ธนพัฒน์โสภณ Duke by Miku 16
61 นายไพศาล ธัญธาดาลักษณ์ โกะเฮ้าส์ by TCL 15
169 ศรีสินทร์ โชติกพงศ์ ศรีฐาน by J&J 14
342 พีรพัฒน์ เพิ่มสุวรรณเจริญ HM by ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ 13
24 ลภณ จิรโศภิน IQUP2 by สิงห์คอร์ปอเรชั่น 13
349 ตรัยพัทธ์ วุฒิบวรนันท์ เยาวราชGC by ปุ้มปุ้ย 13
225 กฤษฎิ์ แจ่มขจรเกียรติ Go Wise by เนสท์เล่เพียวไลฟ์ 13
150 เกียตรติยศ เหลาสุระโยธิน IQUP3 by True Move H 9
484 ธนาคาร สุขกระสานติ Force Awakening by TC Rayong 9
274 ณภัทร พนมมรพานิช BPKGC by Oishi 9

 

T3 Name3 Team3 Total
504 ณัฐวัชร์ พ่อค้า นนทบุรี by Coke 15
373 นายนธีทร บลอมฟิลด์ โกะเฮ้าส์ by TCL 14
526 ณภัทร วงศ์หาญเชาว์ Duke by Miku 12
444 ภูมิใจ ฉัตรไมตรี HM by ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ 11
223 วริศ แจ่มขจรเกียรติ Go Wise by เนสท์เล่เพียวไลฟ์ 11
549 ชนาธิป อาจอาษา BPKGC by Oishi 10
192 นายดนัย สุวัชรา Korat Go by TRUE 10
10 กิตติพงศ์ วงศ์ถาวราวัฒน์ Traveller by เถ้าแก่น้อย 10
476 กษิดิ์เดช มัชฌิมา Force Awakening by TC Rayong 10
399 ณัฏฐนิช จันทโรจวงศ์ IQUP1 by เย็นเย็น 9

 

T4 Name4 Team4 Total
525 สิรเทพ เฉิน IQUP2 by สิงห์คอร์ปอเรชั่น 14
471 ศุภชัย จันทา นนทบุรี by Coke 12
403 ธเนศ เชื้อบุปผา HM by ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ 12
497 นายภูดิส นวัตสิริทิวากร Korat Go by TRUE 11
34 ภัทราพร อรุณไพจิตรา Go Wise by เนสท์เล่เพียวไลฟ์ 11
511 พัชรพล พัดเย็นชื่น Force Awakening by TC Rayong 10
284 กมล โตนุ่ม Warloard by NEC 10
562 พุฒิพัฒน์ เถลิงนวชาติ IQUP1 by เย็นเย็น 10
496 พิชานนท์ ทรงวัฒนกำจร Go Sensei by Panasonic 9
442 นายพัฒนะ แฉ่งสูงเนิน โกะเฮ้าส์ by TCL 9

 

รอบ 17

เลขทีม ชื่อทีม รอบ 17   Sum Sum-oppo
1 Go Sensei by Panasonic 4 Korat Go by TRUE 2 2
2 Duke by Miku 3 Traveller by เถ้าแก่น้อย 4 0
11 Warloard by NEC 13 North GP by Choice 2 2
12 Force Awakening by TC Rayong 20 Let's Go by สก็อต 100 4 0
5 IQUP2 by สิงห์คอร์ปอเรชั่น 19 LAMBS by ซีพีเมจิ 3 1
6 HM by ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ 18 เยาวราชGC by ปุ้มปุ้ย 4 0
7 โกะเฮ้าส์ by TCL 17 IQUP4 by เครือสหพัฒน์ 4 0
8 IQUP3 by True Move H 16 IQUP1 by เย็นเย็น 1 3
9 Go Wise by เนสท์เล่เพียวไลฟ์ 15 BPKGC by Oichi 4 0
10 ศรีฐาน by J&J 14 นนทบุรี by Coke 3 1

 

อันดับ ชื่อทีม ชนะ เสมอ แพ้ คะแนน กระดานชนะ
1 HM by ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ 13 2 2 41 51
2 Duke by Miku 11 6 0 39 50
3 นนทบุรี by Coke 12 3 2 39 49
4 Go Wise by เนสท์เล่เพียวไลฟ์ 10 5 2 35 47
5 โกะเฮ้าส์ by TCL 10 5 2 35 44
6 ศรีฐาน by J&J 11 2 4 35 41
7 IQUP1 by เย็นเย็น 8 7 2 31 42
8 IQUP2 by สิงห์คอร์ปอเรชั่น 6 7 4 25 37
9 BPKGC by Oichi 6 5 6 23 31
10 IQUP3 by True Move H 5 7 5 22 35
11 เยาวราชGC by ปุ้มปุ้ย 5 7 5 22 35
12 Force Awakening by TC Rayong 5 7 5 22 34
13 Warloard by NEC 4 7 6 19 33
14 Korat Go by TRUE 4 7 6 19 32
15 Let's Go by สก็อต 100 2 8 7 14 28
16 North GP by Choice 4 2 11 14 25
17 Traveller by เถ้าแก่น้อย 2 5 10 11 23
18 Go Sensei by Panasonic 2 4 11 10 21
19 LAMBS by ซีพีเมจิ 0 3 14 3 15
20 IQUP4 by เครือสหพัฒน์ 0 1 16 1 6

 

รอบ 16

เลขทีม ชื่อทีม รอบ 16   Sum Sum-oppo
1 Go Sensei by Panasonic 5 IQUP2 by สิงห์คอร์ปอเรชั่น 1 3
2 Duke by Miku 4 Korat Go by TRUE 3 1
3 Traveller by เถ้าแก่น้อย 20 Let's Go by สก็อต 100 2 2
11 Warloard by NEC 14 นนทบุรี by Coke 1 3
12 Force Awakening by TC Rayong 13 North GP by Choice 3 1
6 HM by ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ 19 LAMBS by ซีพีเมจิ 4 0
7 โกะเฮ้าส์ by TCL 18 เยาวราชGC by ปุ้มปุ้ย 2 2
8 IQUP3 by True Move H 17 IQUP4 by เครือสหพัฒน์ 4 0
9 Go Wise by เนสท์เล่เพียวไลฟ์ 16 IQUP1 by เย็นเย็น 2 2
10 ศรีฐาน by J&J 15 BPKGC by Oichi 3 1

 

อันดับ ชื่อทีม ชนะ เสมอ แพ้ คะแนน กระดานชนะ
1 นนทบุรี by Coke 12 3 1 39 48
2 HM by ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ 12 2 2 38 47
3 Duke by Miku 10 6 0 36 46
4 Go Wise by เนสท์เล่เพียวไลฟ์ 9 5 2 32 43
5 โกะเฮ้าส์ by TCL 9 5 2 32 40
6 ศรีฐาน by J&J 10 2 4 32 38
7 IQUP1 by เย็นเย็น 7 7 2 28 39
8 BPKGC by Oichi 6 5 5 23 31
9 เยาวราชGC by ปุ้มปุ้ย 5 7 4 22 35
10 IQUP2 by สิงห์คอร์ปอเรชั่น 5 7 4 22 34
11 IQUP3 by True Move H 5 7 4 22 34
12 Force Awakening by TC Rayong 4 7 5 19 30
13 Warloard by NEC 4 6 6 18 31
14 Korat Go by TRUE 4 6 6 18 30
15 Let's Go by สก็อต 100 2 8 6 14 28
16 North GP by Choice 4 1 11 13 23
17 Traveller by เถ้าแก่น้อย 2 5 9 11 23
18 Go Sensei by Panasonic 2 3 11 9 19
19 LAMBS by ซีพีเมจิ 0 3 13 3 14
20 IQUP4 by เครือสหพัฒน์ 0 1 15 1 6

 

T1 Name1 Team1 Total
180 ณัฐกฤษณ์ เตชะอำนวยวิทย์ Go Wise by เนสท์เล่เพียวไลฟ์ 13
154 ปริวรรต สำเภาแก้ว นนทบุรี by Coke 12
143 นายกมล สันติพจนา HM by ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ 11
79 ฤชากร ไตรรัตนานุสรณ์ ศรีฐาน by J&J 11
405 เกรทบดินทร์ บูรณรัชดา BPKGC by Oishi 10
259 ธีระ รุ่งเรืองทวีพงศ์ เยาวราชGC by ปุ้มปุ้ย 8
535 นายเศรษฐพงษ์ อภิมงคลเลิศ North GP by Choice 8
478 วิชญ์ฤทธิ์ คฤหวาณิช Let's Go by สก็อต 100 8
348 ชิษณุพงศ์ แจ้งมาก Force Awakening by TC Rayong 7
87 ธนพล เตียวัฒนานนท์ IQUP2 by สิงห์คอร์ปอเรชั่น 5

 

T2 Name2 Team2 Total
139 วรวัฒน์ ธนพัฒน์โสภณ Duke by Miku 14
61 นายไพศาล ธัญธาดาลักษณ์ โกะเฮ้าส์ by TCL 13
349 ตรัยพัทธ์ วุฒิบวรนันท์ เยาวราชGC by ปุ้มปุ้ย 12
24 ลภณ จิรโศภิน IQUP2 by สิงห์คอร์ปอเรชั่น 12
169 ศรีสินทร์ โชติกพงศ์ ศรีฐาน by J&J 12
342 พีรพัฒน์ เพิ่มสุวรรณเจริญ HM by ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ 11
225 กฤษฎิ์ แจ่มขจรเกียรติ Go Wise by เนสท์เล่เพียวไลฟ์ 11
321 โอฬาร โรจนะบุรานนท์ นนทบุรี by Coke 9
150 เกียตรติยศ เหลาสุระโยธิน IQUP3 by True Move H 8
274 ณภัทร พนมมรพานิช BPKGC by Oishi 8

 

T3 Name3 Team3 Total
504 ณัฐวัชร์ พ่อค้า นนทบุรี by Coke 14
373 นายนธีทร บลอมฟิลด์ โกะเฮ้าส์ by TCL 12
10 กิตติพงศ์ วงศ์ถาวราวัฒน์ Traveller by เถ้าแก่น้อย 10
526 ณภัทร วงศ์หาญเชาว์ Duke by Miku 10
223 วริศ แจ่มขจรเกียรติ Go Wise by เนสท์เล่เพียวไลฟ์ 10
549 ชนาธิป อาจอาษา BPKGC by Oishi 9
444 ภูมิใจ ฉัตรไมตรี HM by ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ 9
476 กษิดิ์เดช มัชฌิมา Force Awakening by TC Rayong 8
192 นายดนัย สุวัชรา Korat Go by TRUE 8
399 ณัฏฐนิช จันทโรจวงศ์ IQUP1 by เย็นเย็น 8

 

T4 Name4 Team4 Total
525 สิรเทพ เฉิน IQUP2 by สิงห์คอร์ปอเรชั่น 12
471 ศุภชัย จันทา นนทบุรี by Coke 11
403 ธเนศ เชื้อบุปผา HM by ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ 10
497 นายภูดิส นวัตสิริทิวากร Korat Go by TRUE 10
442 นายพัฒนะ แฉ่งสูงเนิน โกะเฮ้าส์ by TCL 9
284 กมล โตนุ่ม Warloard by NEC 9
402 สรวิศ กิ่งแก้ว เยาวราชGC by ปุ้มปุ้ย 9
34 ภัทราพร อรุณไพจิตรา Go Wise by เนสท์เล่เพียวไลฟ์ 9
562 พุฒิพัฒน์ เถลิงนวชาติ IQUP1 by เย็นเย็น 8
511 พัชรพล พัดเย็นชื่น Force Awakening by TC Rayong 8

 

รอบ 15

เลขทีม ชื่อทีม รอบ 15   Sum Sum-oppo
1 Go Sensei by Panasonic 6 HM by ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ 0 4
2 Duke by Miku 5 IQUP2 by สิงห์คอร์ปอเรชั่น 4 0
3 Traveller by เถ้าแก่น้อย 4 Korat Go by TRUE 2 2
11 Warloard by NEC 15 BPKGC by Oichi 1 3
12 Force Awakening by TC Rayong 14 นนทบุรี by Coke 0 4
13 North GP by Choice 20 Let's Go by สก็อต 100 0 4
7 โกะเฮ้าส์ by TCL 19 LAMBS by ซีพีเมจิ 3 1
8 IQUP3 by True Move H 18 เยาวราชGC by ปุ้มปุ้ย 3 1
9 Go Wise by เนสท์เล่เพียวไลฟ์ 17 IQUP4 by เครือสหพัฒน์ 4 0
10 ศรีฐาน by J&J 16 IQUP1 by เย็นเย็น 3 1

 

อันดับ ชื่อทีม ชนะ เสมอ แพ้ คะแนน กระดานชนะ
1 นนทบุรี by Coke 11 3 1 36 45
2 HM by ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ 11 2 2 35 43
3 Duke by Miku 9 6 0 33 43
4 Go Wise by เนสท์เล่เพียวไลฟ์ 9 4 2 31 41
5 โกะเฮ้าส์ by TCL 9 4 2 31 38
6 ศรีฐาน by J&J 9 2 4 29 35
7 IQUP1 by เย็นเย็น 7 6 2 27 37
8 BPKGC by Oichi 6 5 4 23 30
9 เยาวราชGC by ปุ้มปุ้ย 5 6 4 21 33
10 IQUP2 by สิงห์คอร์ปอเรชั่น 4 7 4 19 31
11 IQUP3 by True Move H 4 7 4 19 30
12 Warloard by NEC 4 6 5 18 30
13 Korat Go by TRUE 4 6 5 18 29
14 Force Awakening by TC Rayong 3 7 5 16 27
15 Let's Go by สก็อต 100 2 7 6 13 26
16 North GP by Choice 4 1 10 13 22
17 Traveller by เถ้าแก่น้อย 2 4 9 10 21
18 Go Sensei by Panasonic 2 3 10 9 18
19 LAMBS by ซีพีเมจิ 0 3 12 3 14
20 IQUP4 by เครือสหพัฒน์ 0 1 14 1 6

 

รอบ 14

เลขทีม ชื่อทีม รอบ 14   Sum Sum-oppo
1 Go Sensei by Panasonic 7 โกะเฮ้าส์ by TCL 1 3
2 Duke by Miku 6 HM by ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ 3 1
3 Traveller by เถ้าแก่น้อย 5 IQUP2 by สิงห์คอร์ปอเรชั่น 0 4
4 Korat Go by TRUE 20 Let's Go by สก็อต 100 3 1
11 Warloard by NEC 16 IQUP1 by เย็นเย็น 1 3
12 Force Awakening by TC Rayong 15 BPKGC by Oichi 2 2
13 North GP by Choice 14 นนทบุรี by Coke 0 4
8 IQUP3 by True Move H 19 LAMBS by ซีพีเมจิ 3 1
9 Go Wise by เนสท์เล่เพียวไลฟ์ 18 เยาวราชGC by ปุ้มปุ้ย 3 1
10 ศรีฐาน by J&J 17 IQUP4 by เครือสหพัฒน์ 3 1

 

อันดับ ชื่อทีม ชนะ เสมอ แพ้ คะแนน กระดานชนะ
1 นนทบุรี by Coke 10 3 1 33 41
2 HM by ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ 10 2 2 32 39
3 Duke by Miku 8 6 0 30 39
4 Go Wise by เนสท์เล่เพียวไลฟ์ 8 4 2 28 37
5 โกะเฮ้าส์ by TCL 8 4 2 28 35
6 IQUP1 by เย็นเย็น 7 6 1 27 36
7 ศรีฐาน by J&J 8 2 4 26 32
8 BPKGC by Oichi 5 4 4 22 27
9 เยาวราชGC by ปุ้มปุ้ย 5 6 3 21 32
10 IQUP2 by สิงห์คอร์ปอเรชั่น 4 7 3 19 31
11 Warloard by NEC 4 6 4 18 29
12 Korat Go by TRUE 4 5 5 17 27
13 IQUP3 by True Move H 3 7 4 16 27
14 Force Awakening by TC Rayong 3 7 4 16 27
15 North GP by Choice 4 1 9 13 22
16 Let's Go by สก็อต 100 1 7 6 10 22
17 Traveller by เถ้าแก่น้อย 2 3 9 9 19
18 Go Sensei by Panasonic 2 3 9 9 18
19 LAMBS by ซีพีเมจิ 0 3 11 3 13
20 IQUP4 by เครือสหพัฒน์ 0 1 13 1 6

 

T1 Name1 Team1 Total
180 ณัฐกฤษณ์ เตชะอำนวยวิทย์ Go Wise by เนสท์เล่เพียวไลฟ์ 12
79 ฤชากร ไตรรัตนานุสรณ์ ศรีฐาน by J&J 10
154 ปริวรรต สำเภาแก้ว นนทบุรี by Coke 10
143 นายกมล สันติพจนา HM by ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ 9
405 เกรทบดินทร์ บูรณรัชดา BPKGC by Oishi 9
259 ธีระ รุ่งเรืองทวีพงศ์ เยาวราชGC by ปุ้มปุ้ย 7
348 ชิษณุพงศ์ แจ้งมาก Force Awakening by TC Rayong 7
535 นายเศรษฐพงษ์ อภิมงคลเลิศ North GP by Choice 7
478 วิชญ์ฤทธิ์ คฤหวาณิช Let's Go by สก็อต 100 6
87 ธนพล เตียวัฒนานนท์ IQUP2 by สิงห์คอร์ปอเรชั่น 4

 

T2 Name2 Team2 Total
349 ตรัยพัทธ์ วุฒิบวรนันท์ เยาวราชGC by ปุ้มปุ้ย 12
139 วรวัฒน์ ธนพัฒน์โสภณ Duke by Miku 12
24 ลภณ จิรโศภิน IQUP2 by สิงห์คอร์ปอเรชั่น 11
61 นายไพศาล ธัญธาดาลักษณ์ โกะเฮ้าส์ by TCL 11
169 ศรีสินทร์ โชติกพงศ์ ศรีฐาน by J&J 10
342 พีรพัฒน์ เพิ่มสุวรรณเจริญ HM by ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ 9
225 กฤษฎิ์ แจ่มขจรเกียรติ Go Wise by เนสท์เล่เพียวไลฟ์ 9
274 ณภัทร พนมมรพานิช BPKGC by Oishi 7
321 โอฬาร โรจนะบุรานนท์ นนทบุรี by Coke 7
150 เกียตรติยศ เหลาสุระโยธิน IQUP3 by True Move H 6

 

T3 Name3 Team3 Total
504 ณัฐวัชร์ พ่อค้า นนทบุรี by Coke 12
373 นายนธีทร บลอมฟิลด์ โกะเฮ้าส์ by TCL 10
10 กิตติพงศ์ วงศ์ถาวราวัฒน์ Traveller by เถ้าแก่น้อย 9
223 วริศ แจ่มขจรเกียรติ Go Wise by เนสท์เล่เพียวไลฟ์ 9
526 ณภัทร วงศ์หาญเชาว์ Duke by Miku 8
192 นายดนัย สุวัชรา Korat Go by TRUE 8
41 ชยพล พันธเสน Warloard by NEC 7
399 ณัฏฐนิช จันทโรจวงศ์ IQUP1 by เย็นเย็น 7
549 ชนาธิป อาจอาษา BPKGC by Oishi 7
486 นายธณพนธ์ อดิเรกวุฒิกุล North GP by Choice 7

 

T4 Name4 Team4 Total
525 สิรเทพ เฉิน IQUP2 by สิงห์คอร์ปอเรชั่น 11
403 ธเนศ เชื้อบุปผา HM by ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ 10
471 ศุภชัย จันทา นนทบุรี by Coke 10
442 นายพัฒนะ แฉ่งสูงเนิน โกะเฮ้าส์ by TCL 9
497 นายภูดิส นวัตสิริทิวากร Korat Go by TRUE 8
496 พิชานนท์ ทรงวัฒนกำจร Go Sensei by Panasonic 8
562 พุฒิพัฒน์ เถลิงนวชาติ IQUP1 by เย็นเย็น 8
511 พัชรพล พัดเย็นชื่น Force Awakening by TC Rayong 7
284 กมล โตนุ่ม Warloard by NEC 7
402 สรวิศ กิ่งแก้ว เยาวราชGC by ปุ้มปุ้ย 7

 

รอบ 13

เลขทีม ชื่อทีม รอบ 13   Sum Sum-oppo
1 Go Sensei by Panasonic 8 IQUP3 by True Move H 3 1
2 Duke by Miku 7 โกะเฮ้าส์ by TCL 2 2
3 Traveller by เถ้าแก่น้อย 6 HM by ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ 1 3
4 Korat Go by TRUE 5 IQUP2 by สิงห์คอร์ปอเรชั่น 0 4
11 Warloard by NEC 17 IQUP4 by เครือสหพัฒน์ 4 0
12 Force Awakening by TC Rayong 16 IQUP1 by เย็นเย็น 2 2
13 North GP by Choice 15 BPKGC by Oichi 1 3
14 นนทบุรี by Coke 20 Let's Go by สก็อต 100 4 0
9 Go Wise by เนสท์เล่เพียวไลฟ์ 19 LAMBS by ซีพีเมจิ 3 1
10 ศรีฐาน by J&J 18 เยาวราชGC by ปุ้มปุ้ย 2 2

 

อันดับ ชื่อทีม ชนะ เสมอ แพ้ คะแนน กระดานชนะ
1 HM by ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ 10 2 1 32 38
2 นนทบุรี by Coke 9 3 1 30 37
3 Duke by Miku 7 6 0 27 36
4 Go Wise by เนสท์เล่เพียวไลฟ์ 7 4 2 25 34
5 โกะเฮ้าส์ by TCL 7 4 2 25 32
6 IQUP1 by เย็นเย็น 6 6 1 24 33
7 ศรีฐาน by J&J 7 2 4 23 29
8 เยาวราชGC by ปุ้มปุ้ย 5 6 2 21 31
9 BPKGC by Oichi 5 3 4 21 25
10 Warloard by NEC 4 6 3 18 28
11 IQUP2 by สิงห์คอร์ปอเรชั่น 3 7 3 16 27
12 Force Awakening by TC Rayong 3 6 4 15 25
13 Korat Go by TRUE 3 5 5 14 24
14 IQUP3 by True Move H 2 7 4 13 24
15 North GP by Choice 4 1 8 13 22
16 Let's Go by สก็อต 100 1 7 5 10 21
17 Traveller by เถ้าแก่น้อย 2 3 8 9 19
18 Go Sensei by Panasonic 2 3 8 9 17
19 LAMBS by ซีพีเมจิ 0 3 10 3 12
20 IQUP4 by เครือสหพัฒน์ 0 1 12 1 5

 

รอบ 12

เลขทีม ชื่อทีม รอบ 12   Sum Sum-oppo
1 Go Sensei by Panasonic 9 Go Wise by เนสท์เล่เพียวไลฟ์ 0 4
2 Duke by Miku 8 IQUP3 by True Move H 3 1
3 Traveller by เถ้าแก่น้อย 7 โกะเฮ้าส์ by TCL 1 3
4 Korat Go by TRUE 6 HM by ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ 1 3
5 IQUP2 by สิงห์คอร์ปอเรชั่น 20 Let's Go by สก็อต 100 2 2
10 ศรีฐาน by J&J 19 LAMBS by ซีพีเมจิ 3 1
11 Warloard by NEC 18 เยาวราชGC by ปุ้มปุ้ย 2 2
12 Force Awakening by TC Rayong 17 IQUP4 by เครือสหพัฒน์ 4 0
13 North GP by Choice 16 IQUP1 by เย็นเย็น 1 3
14 นนทบุรี by Coke 15 BPKGC by Oichi 2 2

 

อันดับ

ชื่อทีม ชนะ เสมอ แพ้ คะแนน กระดานชนะ
1 HM by ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ 9 2 1 29 35
2 นนทบุรี by Coke 8 3 1 27 33
3 Duke by Miku 7 5 0 26 34
4 โกะเฮ้าส์ by TCL 7 3 2 24 30
5 IQUP1 by เย็นเย็น 6 5 1 23 31
6 Go Wise by เนสท์เล่เพียวไลฟ์ 6 4 2 22 31
7 ศรีฐาน by J&J 7 1 4 22 27
8 เยาวราชGC by ปุ้มปุ้ย 5 5 2 20 29
9 BPKGC by Oichi 4 3 4 18 22
10 Warloard by NEC 3 6 3 15 24
11 Korat Go by TRUE 3 5 4 14 24
12 Force Awakening by TC Rayong 3 5 4 14 23
13 IQUP2 by สิงห์คอร์ปอเรชั่น 2 7 3 13 23
14 IQUP3 by True Move H 2 7 3 13 23
15 North GP by Choice 4 1 7 13 21
16 Let's Go by สก็อต 100 1 7 4 10 21
17 Traveller by เถ้าแก่น้อย 2 3 7 9 18
18 Go Sensei by Panasonic 1 3 8 6 14
19 LAMBS by ซีพีเมจิ 0 3 9 3 11
20 IQUP4 by เครือสหพัฒน์ 0 1 11 1 5

 

T1 Name1 Team1 Total
180 ณัฐกฤษณ์ เตชะอำนวยวิทย์ Go Wise by เนสท์เล่เพียวไลฟ์ 10
143 นายกมล สันติพจนา HM by ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ 8
79 ฤชากร ไตรรัตนานุสรณ์ ศรีฐาน by J&J 8
154 ปริวรรต สำเภาแก้ว นนทบุรี by Coke 8
405 เกรทบดินทร์ บูรณรัชดา BPKGC by Oishi 7
348 ชิษณุพงศ์ แจ้งมาก Force Awakening by TC Rayong 7
259 ธีระ รุ่งเรืองทวีพงศ์ เยาวราชGC by ปุ้มปุ้ย 7
535 นายเศรษฐพงษ์ อภิมงคลเลิศ North GP by Choice 7
478 วิชญ์ฤทธิ์ คฤหวาณิช Let's Go by สก็อต 100 5
167 บุณยไวทย์ อังสุโวทัย LAMBS by ซีพีเมจิ 4

 

T2 Name2 Team2 Total
139 วรวัฒน์ ธนพัฒน์โสภณ Duke by Miku 11
349 ตรัยพัทธ์ วุฒิบวรนันท์ เยาวราชGC by ปุ้มปุ้ย 10
61 นายไพศาล ธัญธาดาลักษณ์ โกะเฮ้าส์ by TCL 9
24 ลภณ จิรโศภิน IQUP2 by สิงห์คอร์ปอเรชั่น 9
169 ศรีสินทร์ โชติกพงศ์ ศรีฐาน by J&J 9
225 กฤษฎิ์ แจ่มขจรเกียรติ Go Wise by เนสท์เล่เพียวไลฟ์ 9
342 พีรพัฒน์ เพิ่มสุวรรณเจริญ HM by ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ 8
455 นายธีระวัฒน์ จารุวรวรรณ Korat Go by TRUE 5
484 ธนาคาร สุขกระสานติ Force Awakening by TC Rayong 5
150 เกียตรติยศ เหลาสุระโยธิน IQUP3 by True Move H 5

 

T3 Name3 Team3 Total
504 ณัฐวัชร์ พ่อค้า นนทบุรี by Coke 10
373 นายนธีทร บลอมฟิลด์ โกะเฮ้าส์ by TCL 9
10 กิตติพงศ์ วงศ์ถาวราวัฒน์ Traveller by เถ้าแก่น้อย 8
192 นายดนัย สุวัชรา Korat Go by TRUE 7
223 วริศ แจ่มขจรเกียรติ Go Wise by เนสท์เล่เพียวไลฟ์ 7
526 ณภัทร วงศ์หาญเชาว์ Duke by Miku 7
486 นายธณพนธ์ อดิเรกวุฒิกุล North GP by Choice 7
444 ภูมิใจ ฉัตรไมตรี HM by ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ 7
549 ชนาธิป อาจอาษา BPKGC by Oishi 6
41 ชยพล พันธเสน Warloard by NEC 6

 

T4 Name4 Team4 Total
403 ธเนศ เชื้อบุปผา HM by ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ 9
525 สิรเทพ เฉิน IQUP2 by สิงห์คอร์ปอเรชั่น 9
471 ศุภชัย จันทา นนทบุรี by Coke 8
442 นายพัฒนะ แฉ่งสูงเนิน โกะเฮ้าส์ by TCL 8
497 นายภูดิส นวัตสิริทิวากร Korat Go by TRUE 7
284 กมล โตนุ่ม Warloard by NEC 7
402 สรวิศ กิ่งแก้ว เยาวราชGC by ปุ้มปุ้ย 6
511 พัชรพล พัดเย็นชื่น Force Awakening by TC Rayong 6
496 พิชานนท์ ทรงวัฒนกำจร Go Sensei by Panasonic 6
562 พุฒิพัฒน์ เถลิงนวชาติ IQUP1 by เย็นเย็น 6

 


 

รอบ 11

เลขทีม ชื่อทีม รอบ 11   Sum Sum-oppo
1 Go Sensei by Panasonic 10 ศรีฐาน by J&J 0 4
2 Duke by Miku 9 Go Wise by เนสท์เล่เพียวไลฟ์ 3 1
3 Traveller by เถ้าแก่น้อย 8 IQUP3 by True Move H 3 1
4 Korat Go by TRUE 7 โกะเฮ้าส์ by TCL 2 2
5 IQUP2 by สิงห์คอร์ปอเรชั่น 6 HM by ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ 2 2
11 Warloard by NEC 19 LAMBS by ซีพีเมจิ 3 1
12 Force Awakening by TC Rayong 18 เยาวราชGC by ปุ้มปุ้ย 2 2
13 North GP by Choice 17 IQUP4 by เครือสหพัฒน์ 4 0
14 นนทบุรี by Coke 16 IQUP1 by เย็นเย็น 3 1
15 BPKGC by Oichi 20 Let's Go by สก็อต 100 2 2

 

ลำดับ ชื่อทีม ชนะ เสมอ แพ้ คะแนน กระดานชนะ
1 HM by ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ 8 2 1 26 32
2 นนทบุรี by Coke 8 2 1 26 31
3 Duke by Miku 6 5 0 23 31
4 โกะเฮ้าส์ by TCL 6 3 2 21 27
5 IQUP1 by เย็นเย็น 5 5 1 20 28
6 Go Wise by เนสท์เล่เพียวไลฟ์ 5 4 2 19 27
7 เยาวราชGC by ปุ้มปุ้ย 5 4 2 19 27
8 ศรีฐาน by J&J 6 1 4 19 24
9 BPKGC by Oichi 4 2 4 17 20
10 Korat Go by TRUE 3 5 3 14 23
11 Warloard by NEC 3 5 3 14 22
12 IQUP3 by True Move H 2 7 2 13 22
13 North GP by Choice 4 1 6 13 20
14 IQUP2 by สิงห์คอร์ปอเรชั่น 2 6 3 12 21
15 Force Awakening by TC Rayong 2 5 4 11 19
16 Let's Go by สก็อต 100 1 6 4 9 19
17 Traveller by เถ้าแก่น้อย 2 3 6 9 17
18 Go Sensei by Panasonic 1 3 7 6 14
19 LAMBS by ซีพีเมจิ 0 3 8 3 10
20 IQUP4 by เครือสหพัฒน์ 0 1 10 1 5

 


 รอบ 10

เลขทีม ชื่อทีม รอบ 10   Sum Sum-oppo
1 Go Sensei by Panasonic 11 Warloard by NEC 1 3
2 Duke by Miku 10 ศรีฐาน by J&J 4 0
3 Traveller by เถ้าแก่น้อย 9 Go Wise by เนสท์เล่เพียวไลฟ์ 0 4
4 Korat Go by TRUE 8 IQUP3 by True Move H 2 2
5 IQUP2 by สิงห์คอร์ปอเรชั่น 7 โกะเฮ้าส์ by TCL 0 4
6 HM by ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ 20 Let's Go by สก็อต 100 3 1
12 Force Awakening by TC Rayong 19 LAMBS by ซีพีเมจิ 4 0
13 North GP by Choice 18 เยาวราชGC by ปุ้มปุ้ย 3 1
14 นนทบุรี by Coke 17 IQUP4 by เครือสหพัฒน์ 4 0
15 BPKGC by Oichi 16 IQUP1 by เย็นเย็น 2 2

 

อันดับ ชื่อทีม ชนะ เสมอ แพ้ คะแนน กระดานชนะ
1 HM by ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ 8 1 1 25 30
2 นนทบุรี by Coke 7 2 1 23 28
3 Duke by Miku 5 5 0 20 28
4 IQUP1 by เย็นเย็น 5 5 0 20 27
5 โกะเฮ้าส์ by TCL 6 2 2 20 25
6 Go Wise by เนสท์เล่เพียวไลฟ์ 5 4 1 19 26
7 เยาวราชGC by ปุ้มปุ้ย 5 3 2 18 25
8 ศรีฐาน by J&J 5 1 4 16 20
9 BPKGC by Oichi 4 2 4 14 18
10 Korat Go by TRUE 3 4 3 13 21
11 IQUP3 by True Move H 2 7 1 13 21
12 IQUP2 by สิงห์คอร์ปอเรชั่น 2 5 3 11 19
13 Warloard by NEC 2 5 3 11 19
14 Force Awakening by TC Rayong 2 4 4 10 17
15 North GP by Choice 3 1 6 10 16
16 Let's Go by สก็อต 100 1 5 4 8 17
17 Go Sensei by Panasonic 1 3 6 6 14
18 Traveller by เถ้าแก่น้อย 1 3 6 6 14
19 LAMBS by ซีพีเมจิ 0 3 7 3 9
20 IQUP4 by เครือสหพัฒน์ 0 1 9 1 5

 

T1 Name1 Team1 Total
180 ณัฐกฤษณ์ เตชะอำนวยวิทย์ Go Wise by เนสท์เล่เพียวไลฟ์ 9
154 ปริวรรต สำเภาแก้ว นนทบุรี by Coke 8
79 ฤชากร ไตรรัตนานุสรณ์ ศรีฐาน by J&J 6
143 นายกมล สันติพจนา HM by ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ 6
259 ธีระ รุ่งเรืองทวีพงศ์ เยาวราชGC by ปุ้มปุ้ย 6
405 เกรทบดินทร์ บูรณรัชดา BPKGC by Oishi 6
535 นายเศรษฐพงษ์ อภิมงคลเลิศ North GP by Choice 6
348 ชิษณุพงศ์ แจ้งมาก Force Awakening by TC Rayong 5
167 บุณยไวทย์ อังสุโวทัย LAMBS by ซีพีเมจิ 4
478 วิชญ์ฤทธิ์ คฤหวาณิช Let's Go by สก็อต 100 3

 

T2 Name2 Team2 Total
139 วรวัฒน์ ธนพัฒน์โสภณ Duke by Miku 10
349 ตรัยพัทธ์ วุฒิบวรนันท์ เยาวราชGC by ปุ้มปุ้ย 9
342 พีรพัฒน์ เพิ่มสุวรรณเจริญ HM by ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ 7
24 ลภณ จิรโศภิน IQUP2 by สิงห์คอร์ปอเรชั่น 7
61 นายไพศาล ธัญธาดาลักษณ์ โกะเฮ้าส์ by TCL 7
225 กฤษฎิ์ แจ่มขจรเกียรติ Go Wise by เนสท์เล่เพียวไลฟ์ 7
169 ศรีสินทร์ โชติกพงศ์ ศรีฐาน by J&J 7
455 นายธีระวัฒน์ จารุวรวรรณ Korat Go by TRUE 5
150 เกียตรติยศ เหลาสุระโยธิน IQUP3 by True Move H 4
321 โอฬาร โรจนะบุรานนท์ นนทบุรี by Coke 4

 

T3 Name3 Team3 Total
373 นายนธีทร บลอมฟิลด์ โกะเฮ้าส์ by TCL 8
504 ณัฐวัชร์ พ่อค้า นนทบุรี by Coke 8
10 กิตติพงศ์ วงศ์ถาวราวัฒน์ Traveller by เถ้าแก่น้อย 7
192 นายดนัย สุวัชรา Korat Go by TRUE 6
223 วริศ แจ่มขจรเกียรติ Go Wise by เนสท์เล่เพียวไลฟ์ 6
549 ชนาธิป อาจอาษา BPKGC by Oishi 6
444 ภูมิใจ ฉัตรไมตรี HM by ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ 6
399 ณัฏฐนิช จันทโรจวงศ์ IQUP1 by เย็นเย็น 6
486 นายธณพนธ์ อดิเรกวุฒิกุล North GP by Choice 5
41 ชยพล พันธเสน Warloard by NEC 5

 

T4 Name4 Team4 Total
403 ธเนศ เชื้อบุปผา HM by ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ 9
525 สิรเทพ เฉิน IQUP2 by สิงห์คอร์ปอเรชั่น 7
442 นายพัฒนะ แฉ่งสูงเนิน โกะเฮ้าส์ by TCL 7
496 พิชานนท์ ทรงวัฒนกำจร Go Sensei by Panasonic 6
497 นายภูดิส นวัตสิริทิวากร Korat Go by TRUE 6
471 ศุภชัย จันทา นนทบุรี by Coke 6
562 พุฒิพัฒน์ เถลิงนวชาติ IQUP1 by เย็นเย็น 5
402 สรวิศ กิ่งแก้ว เยาวราชGC by ปุ้มปุ้ย 5
284 กมล โตนุ่ม Warloard by NEC 5
511 พัชรพล พัดเย็นชื่น Force Awakening by TC Rayong 5

 

รอบ 9

เลขทีม ชื่อทีม รอบ 9   Sum Sum-oppo
1 Go Sensei by Panasonic 12 Force Awakening by TC Rayong 0 4
2 Duke by Miku 11 Warloard by NEC 2 2
3 Traveller by เถ้าแก่น้อย 10 ศรีฐาน by J&J 1 3
4 Korat Go by TRUE 9 Go Wise by เนสท์เล่เพียวไลฟ์ 2 2
5 IQUP2 by สิงห์คอร์ปอเรชั่น 8 IQUP3 by True Move H 1 3
6 HM by ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ 7 โกะเฮ้าส์ by TCL 4 0
13 North GP by Choice 19 LAMBS by ซีพีเมจิ 3 1
14 นนทบุรี by Coke 18 เยาวราชGC by ปุ้มปุ้ย 3 1
15 BPKGC by Oichi 17 IQUP4 by เครือสหพัฒน์ 3 1
16 IQUP1 by เย็นเย็น 20 Let's Go by สก็อต 100 3 1

 

อันดับ ชื่อทีม ชนะ เสมอ แพ้ คะแนน กระดานชนะ
1 HM by ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ 7 1 1 22 27
2 นนทบุรี by Coke 6 2 1 20 24
3 IQUP1 by เย็นเย็น 5 4 0 19 25
4 เยาวราชGC by ปุ้มปุ้ย 5 3 1 18 24
5 Duke by Miku 4 5 0 17 24
6 โกะเฮ้าส์ by TCL 5 2 2 17 21
7 Go Wise by เนสท์เล่เพียวไลฟ์ 4 4 1 16 22
8 ศรีฐาน by J&J 5 1 3 16 20
9 BPKGC by Oichi 4 1 4 13 16
10 Korat Go by TRUE 3 3 3 12 19
11 IQUP3 by True Move H 2 6 1 12 19
12 IQUP2 by สิงห์คอร์ปอเรชั่น 2 5 2 11 19
13 Warloard by NEC 1 5 3 8 16
14 Let's Go by สก็อต 100 1 5 3 8 16
15 Force Awakening by TC Rayong 1 4 4 7 13
16 North GP by Choice 2 1 6 7 13
17 Traveller by เถ้าแก่น้อย 1 3 5 6 14
18 Go Sensei by Panasonic 1 3 5 6 13
19 LAMBS by ซีพีเมจิ 0 3 6 3 9
20 IQUP4 by เครือสหพัฒน์ 0 1 8 1 5

 

 

รอบ 8

เลขทีม ชื่อทีม รอบ 8   Sum Sum-oppo
1 Go Sensei by Panasonic 13 North GP by Choice 2 2
2 Duke by Miku 12 Force Awakening by TC Rayong 2 2
3 Traveller by เถ้าแก่น้อย 11 Warloard by NEC 2 2
4 Korat Go by TRUE 10 ศรีฐาน by J&J 1 3
5 IQUP2 by สิงห์คอร์ปอเรชั่น 9 Go Wise by เนสท์เล่เพียวไลฟ์ 2 2
6 HM by ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ 8 IQUP3 by True Move H 2 2
7 โกะเฮ้าส์ by TCL 20 Let's Go by สก็อต 100 2 2
14 นนทบุรี by Coke 19 LAMBS by ซีพีเมจิ 4 0
15 BPKGC by Oichi 18 เยาวราชGC by ปุ้มปุ้ย 1 3
16 IQUP1 by เย็นเย็น 17 IQUP4 by เครือสหพัฒน์ 4 0

 

อันดับ ชื่อทีม ชนะ เสมอ แพ้ คะแนน กระดานชนะ
1 HM by ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ 6 1 1 19 23
2 เยาวราชGC by ปุ้มปุ้ย 5 3 0 18 23
3 โกะเฮ้าส์ by TCL 5 2 1 17 21
4 นนทบุรี by Coke 5 2 1 17 21
5 Duke by Miku 4 4 0 16 22
6 IQUP1 by เย็นเย็น 4 4 0 16 22
7 Go Wise by เนสท์เล่เพียวไลฟ์ 4 3 1 15 20
8 ศรีฐาน by J&J 4 1 3 13 17
9 IQUP2 by สิงห์คอร์ปอเรชั่น 2 5 1 11 18
10 Korat Go by TRUE 3 2 3 11 17
11 BPKGC by Oichi 3 1 4 10 13
12 IQUP3 by True Move H 1 6 1 9 16
13 Let's Go by สก็อต 100 1 5 2 8 15
14 Warloard by NEC 1 4 3 7 14
15 Go Sensei by Panasonic 1 3 4 6 13
16 Traveller by เถ้าแก่น้อย 1 3 4 6 13
17 North GP by Choice 1 1 6 4 10
18 Force Awakening by TC Rayong 0 4 4 4 9
19 LAMBS by ซีพีเมจิ 0 3 5 3 8
20 IQUP4 by เครือสหพัฒน์ 0 1 7 1 4

 

รอบ 7

เลขทีม ชื่อทีม รอบ 7   Sum Sum-oppo
1 Go Sensei by Panasonic 14 นนทบุรี by Coke 0 4
2 Duke by Miku 13 North GP by Choice 3 1
3 Traveller by เถ้าแก่น้อย 12 Force Awakening by TC Rayong 2 2
4 Korat Go by TRUE 11 Warloard by NEC 2 2
5 IQUP2 by สิงห์คอร์ปอเรชั่น 10 ศรีฐาน by J&J 1 3
6 HM by ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ 9 Go Wise by เนสท์เล่เพียวไลฟ์ 1 3
7 โกะเฮ้าส์ by TCL 8 IQUP3 by True Move H 3 1
15 BPKGC by Oichi 19 LAMBS by ซีพีเมจิ 2 1
16 IQUP1 by เย็นเย็น 18 เยาวราชGC by ปุ้มปุ้ย 2 2
17 IQUP4 by เครือสหพัฒน์ 20 Let's Go by สก็อต 100 0 4

 

อันดับ ชื่อทีม ชนะ เสมอ แพ้ คะแนน กระดานชนะ
1 HM by ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ 6 0 1 18 21
2 โกะเฮ้าส์ by TCL 5 1 1 16 19
3 Duke by Miku 4 3 0 15 20
4 เยาวราชGC by ปุ้มปุ้ย 4 3 0 15 20
5 Go Wise by เนสท์เล่เพียวไลฟ์ 4 2 1 14 18
6 นนทบุรี by Coke 4 2 1 14 17
7 IQUP1 by เย็นเย็น 3 4 0 13 18
8 Korat Go by TRUE 3 2 2 11 16
9 IQUP2 by สิงห์คอร์ปอเรชั่น 2 4 1 10 16
10 ศรีฐาน by J&J 3 1 3 10 14
11 BPKGC by Oichi 3 1 3 10 12
12 IQUP3 by True Move H 1 5 1 8 14
13 Let's Go by สก็อต 100 1 4 2 7 13
14 Warloard by NEC 1 3 3 6 12
15 Go Sensei by Panasonic 1 2 4 5 11
16 Traveller by เถ้าแก่น้อย 1 2 4 5 11
17 North GP by Choice 1 0 6 3 8
18 LAMBS by ซีพีเมจิ 0 3 4 3 8
19 Force Awakening by TC Rayong 0 3 4 3 7
20 IQUP4 by เครือสหพัฒน์ 0 1 6 1 4

 

รอบ 6

เลขทีม ชื่อทีม รอบ 6   Sum Sum-oppo
1 GoSensei by Panasonic 15 BPKGC by Oishi 1 3
2 DUKE by Miku 14 Nonthaburi by Coke 2 2
3 Traveller by เถ้าแก่น้อย 13 NorthGP by Choice 1 3
4 KoratGo by TRUE 12 ForceAwakening by TC Rayong 4 0
5 IQup2 by สิงห์คอร์ปอเรชั่น 11 Warloard by NEC 2 2
6 HM by ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ 10 ศรีฐาน by J&J 3 1
7 GoHouse by TCL 9 GoWise by เนสท์เล่เพียวไลฟ์ 2 2
8 IQup3 by True Move H 20 Let'sGo by สก็อต 100 2 2
16 IQup1 by เย็นเย็น 19 LAMBS by ซีพีเมจิ 4 0
17 IQup4 by เครือสหพัฒน์ 18 เยาวราชGC by ปุ้มปุ้ย 0 4

 

อันดับ ชื่อทีม ชนะ เสมอ แพ้ คะแนน กระดานชนะ
1 HM by ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ 6 0 0 18 20
2 เยาวราชGC by ปุ้มปุ้ย 4 2 0 14 18
3 โกะเฮ้าส์ by TCL 4 1 1 13 16
4 Duke by Miku 3 3 0 12 17
5 IQUP1 by เย็นเย็น 3 3 0 12 16
6 Go Wise by เนสท์เล่เพียวไลฟ์ 3 2 1 11 15
7 นนทบุรี by Coke 3 2 1 11 13
8 IQUP2 by สิงห์คอร์ปอเรชั่น 2 4 0 10 15
9 Korat Go by TRUE 3 1 2 10 14
10 IQUP3 by True Move H 1 5 0 8 13
11 ศรีฐาน by J&J 2 1 3 7 11
12 BPKGC by Oichi 2 1 3 7 10
13 Go Sensei by Panasonic 1 2 3 5 11
14 Warloard by NEC 1 2 3 5 10
15 Traveller by เถ้าแก่น้อย 1 1 4 4 9
16 Let's Go by สก็อต 100 0 4 2 4 9
17 North GP by Choice 1 0 5 3 7
18 LAMBS by ซีพีเมจิ 0 3 3 3 7
19 Force Awakening by TC Rayong 0 2 4 2 5
20 IQUP4 by เครือสหพัฒน์ 0 1 5 1 4

 

รอบ 5

เลขทีม ชื่อทีม รอบ 5   Sum Sum-oppo
1 GoSensei by Panasonic 16 IQup1 by เย็นเย็น 1 3
2 DUKE by Miku 15 BPKGC by Oishi 4 0
3 Traveller by เถ้าแก่น้อย 14 Nonthaburi by Coke 1 3
4 KoratGo by TRUE 13 NorthGP by Choice 3 1
5 IQup2 by สิงห์คอร์ปอเรชั่น 12 ForceAwakening by TC Rayong 2 2
6 HM by ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ 11 Warloard by NEC 3 1
7 GoHouse by TCL 10 ศรีฐาน by J&J 4 0
8 IQup3 by True Move H 9 GoWise by เนสท์เล่เพียวไลฟ์ 2 2
17 IQup4 by เครือสหพัฒน์ 19 LAMBS by ซีพีเมจิ 2 2
18 เยาวราชGC by ปุ้มปุ้ย 20 Let'sGo by สก็อต 100 2 2

 

อันดับ ชื่อทีม ชนะ เสมอ แพ้ คะแนน กระดานชนะ
1 HM by ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ 5 0 0 15 17
2 โกะเฮ้าส์ by TCL 4 0 1 12 14
3 Duke by Miku 3 2 0 11 15
4 เยาวราชGC by ปุ้มปุ้ย 3 2 0 11 14
5 Go Wise by เนสท์เล่เพียวไลฟ์ 3 1 1 10 13
6 นนทบุรี by Coke 3 1 1 10 11
7 IQUP2 by สิงห์คอร์ปอเรชั่น 2 3 0 9 13
8 IQUP1 by เย็นเย็น 2 3 0 9 12
9 Korat Go by TRUE 2 1 2 7 10
10 IQUP3 by True Move H 1 4 0 7 11
11 ศรีฐาน by J&J 2 1 2 7 10
12 Go Sensei by Panasonic 1 2 2 5 10
13 Traveller by เถ้าแก่น้อย 1 1 3 4 8
14 Warloard by NEC 1 1 3 4 8
15 BPKGC by Oichi 1 1 3 4 7
16 LAMBS by ซีพีเมจิ 0 3 2 3 7
17 Let's Go by สก็อต 100 0 3 2 3 7
18 Force Awakening by TC Rayong 0 2 3 2 5
19 IQUP4 by เครือสหพัฒน์ 0 1 4 1 4
20 North GP by Choice 0 0 5 0 4


รอบ 4

เลขทีม ชื่อทีม รอบ 4   Sum Sum-oppo
1 GoSensei by Panasonic 17 IQup4 by เครือสหพัฒน์ 4 0
2 DUKE by Miku 16 IQup1 by เย็นเย็น 2 2
3 Traveller by เถ้าแก่น้อย 15 BPKGC by Oishi 1 3
4 KoratGo by TRUE 14 Nonthaburi by Coke 1 3
5 IQup2 by สิงห์คอร์ปอเรชั่น 13 NorthGP by Choice 4 0
6 HM by ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ 12 ForceAwakening by TC Rayong 4 0
7 GoHouse by TCL 11 Warloard by NEC 3 1
8 IQup3 by True Move H 10 ศรีฐาน by J&J 2 2
9 GoWise by เนสท์เล่เพียวไลฟ์ 20 Let'sGo by สก็อต 100 3 1
18 เยาวราชGC by ปุ้มปุ้ย 19 LAMBS by ซีพีเมจิ 4 0

 

เลขทีม ชื่อทีม ชนะ เสมอ แพ้ คะแนน กระดานชนะ
6 HM by ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ 4 0 0 12 14
18 เยาวราชGC by ปุ้มปุ้ย 3 1 0 10 12
7 GoHouse by TCL 3 0 1 9 10
9 GoWise by เนสท์เล่เพียวไลฟ์ 3 0 1 9 11
2 DUKE by Miku 2 2 0 8 11
5 IQup2 by สิงห์คอร์ปอเรชั่น 2 2 0 8 11
10 ศรีฐาน by J&J 2 1 1 7 10
14 Nonthaburi by Coke 2 1 1 7 8
8 IQup3 by True Move H 1 3 0 6 9
16 IQup1 by เย็นเย็น 1 3 0 6 9
1 GoSensei by Panasonic 1 2 1 5 9
3 Traveller by เถ้าแก่น้อย 1 1 2 4 7
4 KoratGo by TRUE 1 1 2 4 7
11 Warloard by NEC 1 1 2 4 7
15 BPKGC by Oishi 1 1 2 4 7
19 LAMBS by ซีพีเมจิ 0 2 2 2 5
20 Let'sGo by สก็อต 100 0 2 2 2 5
12 ForceAwakening by TC Rayong 0 1 3 1 3
13 NorthGP by Choice 0 0 4 0 3
17 IQup4 by เครือสหพัฒน์ 0 0 4 0 2

 


 รอบ 3

เลขทีม ชื่อทีม รอบ 3   Sum Sum-oppo
1 GoSensei by Panasonic 18 เยาวราชGC by ปุ้มปุ้ย 1 3
2 DUKE by Miku 17 IQup4 by เครือสหพัฒน์ 4 0
3 Traveller by เถ้าแก่น้อย 16 IQup1 by เย็นเย็น 2 2
4 KoratGo by TRUE 15 BPKGC by Oishi 2 2
5 IQup2 by สิงห์คอร์ปอเรชั่น 14 Nonthaburi by Coke 2 2
6 HM by ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ 13 NorthGP by Choice 3 1
7 GoHouse by TCL 12 ForceAwakening by TC Rayong 3 1
8 IQup3 by True Move H 11 Warloard by NEC 2 2
9 GoWise by เนสท์เล่เพียวไลฟ์ 10 ศรีฐาน by J&J 3 1
19 LAMBS by ซีพีเมจิ 20 Let'sGo by สก็อต 100 2 2

 

เลขทีม ชื่อทีม ชนะ เสมอ แพ้ คะแนน กระดานชนะ
6 HM by ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ 3 0 0 9 10
2 DUKE by Miku 2 1 0 7 9
18 เยาวราชGC by ปุ้มปุ้ย 2 1 0 7 8
7 GoHouse by TCL 2 0 1 6 7
9 GoWise by เนสท์เล่เพียวไลฟ์ 2 0 1 6 8
10 ศรีฐาน by J&J 2 0 1 6 8
5 IQup2 by สิงห์คอร์ปอเรชั่น 1 2 0 5 7
8 IQup3 by True Move H 1 2 0 5 7
16 IQup1 by เย็นเย็น 1 2 0 5 7
3 Traveller by เถ้าแก่น้อย 1 1 1 4 6
4 KoratGo by TRUE 1 1 1 4 6
11 Warloard by NEC 1 1 1 4 6
14 Nonthaburi by Coke 1 1 1 4 5
1 GoSensei by Panasonic 0 2 1 2 5
19 LAMBS by ซีพีเมจิ 0 2 1 2 5
20 Let'sGo by สก็อต 100 0 2 1 2 4
15 BPKGC by Oishi 0 1 2 1 4
12 ForceAwakening by TC Rayong 0 1 2 1 3
13 NorthGP by Choice 0 0 3 0 3
17 IQup4 by เครือสหพัฒน์ 0 0 3 0 2

 


 

รอบ 2

เลขทีม ชื่อทีม รอบ 2   ผล  
1 Panasonic 19 CP Meiji 2 2
2 Miku 18 Pumpui 2 2
3 TKN 17 Pao-Mama 3 1
4 TRUE 16 Ichitan 1 3
5 Boonrod 15 Oishi 3 1
6 Sri Thai 14 Coke 4 0
7 TCL 13 Choice 3 1
8 True Move H 12 GT 2 2
9 Nestle 11 NEC 1 3
10 Johnson 20 Scott100 4 0

 

เลขทีม ชื่อทีม ชนะ เสมอ แพ้ คะแนน กระดานชนะ
1 Panasonic 0 2 0 2 4
2 Miku 1 1 0 4 5
3 TKN 1 0 1 3 4
4 TRUE 1 0 1 3 4
5 Boonrod 1 1 0 4 5
6 Sri Thai 2 0 0 6 7
7 TCL 1 0 1 3 4
8 True Move H 1 1 0 4 5
9 Nestle 1 0 1 3 5
10 Johnson 2 0 0 6 7
11 NEC 1 0 1 3 4
12 GT 0 1 1 1 2
13 Choice 0 0 2 0 2
14 Coke 1 0 1 3 3
15 Oishi 0 0 2 0 2
16 Ichitan 1 1 0 4 5
17 Pao-Mama 0 0 2 0 2
18 Pumpui 1 1 0 4 5
19 CP Meiji 0 1 1 1 3
20 Scott100 0 1 1 1 2

 


 รอบ 1

เลขทีม ชื่อทีม รอบ 1   ผล  
1 Panasonic 20 Scott100 2 2
2 Miku 19 CP Meiji 3 1
3 TKN 18 Pumpui 1 3
4 TRUE 17 Pao-Mama 3 1
5 Boonrod 16 Ichitan 2 2
6 Sri Thai 15 Oishi 3 1
7 TCL 14 Coke 1 3
8 True Move H 13 Choice 3 1
9 Nestle 12 GT 4 0
10 Johnson 11 NEC 3 1

 

เลขทีม ชื่อทีม ชนะ เสมอ แพ้ คะแนน กระดานชนะ
1 Panasonic 0 1 0 1 2
2 Miku 1 0 0 3 3
3 TKN 0 0 1 0 1
4 TRUE 1 0 0 3 3
5 Boonrod 0 1 0 1 2
6 Sri Thai 1 0 0 3 3
7 TCL 0 0 1 0 1
8 True Move H 1 0 0 3 3
9 Nestle 1 0 0 3 4
10 Johnson 1 0 0 3 3
11 NEC 0 0 1 0 1
12 GT 0 0 1 0 0
13 Choice 0 0 1 0 1
14 Coke 1 0 0 3 3
15 Oishi 0 0 1 0 1
16 Ichitan 0 1 0 1 2
17 Pao-Mama 0 0 1 0 1
18 Pumpui 1 0 0 3 3
19 CP Meiji 0 0 1 0 1
20 Scott100 0 1 0 1 2

%MCEPASTEBIN%