• กฎกติกาไทยแลนด์ 17 ดั้ง โกะ ลีก 2016 แก้ไขล่าสุด วันที่ 14 พฤศจิกายน 2558 การรวมทีม - นักกีฬาจะมีทั้งหมด 5 คน โดยจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ได้ โดยรวมระดับฝีมือทั้งหมดไม่เกิน 17 ดั้ง...

  • กฎกติกาไทยแลนด์ 17 ดั้ง โกะ ลีก 2016 เพิ่มเติม วันที่ 4 มกราคม 2559 ปีนี้จะเป็นปีแรกที่จะวางรากฐานการแข่งขันโกะลีกไทยให้มี 2 ชั้น คือ ลีกบน และ ลีกล่าง จึงขอประกาศกฎกติกาเพิ่มเติม...

  • 1. รางวัลประเภททีม รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 90,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 60,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 45,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล รางวัลท...

  • วันที่ วัน รอบที่ 20 ก.พ. 59 เสาร์ 1 2 27 ก.พ. 59 เสาร์ 3 4 5 มี.ค. 59 เสาร์ 5 6 20 มี.ค. 59 อาทิตย์ 7 8 27 มี.ค. 59 อาทิตย์ 9 10 2 เม.ย. 59 เสาร์ 11 12 24 เม.ย. 59 อ...

  • เลขทีม ชื่อทีม ผู้จัดการทีม ชื่อผู้เล่นประจำโต๊ะที่ 1แม่ทัพ ดั้ง ชื่อผู้เล่นประจำโต๊ะที่ 2รองแม่ทัพ ดั้ง ชื่อผู้เล่นประจำโต๊ะที่ 3เสนาธิการ ดั้ง ชื่อผู้เล่นประจำโต๊ะที่ 4ทัพหลัง ...

  • รอบ 19 เลขทีม ชื่อทีม กัปตันทีม ชื่อผู้เล่นประจำโต๊ะที่ 1 รหัสประจำตัวดั้ง ดั้ง ชื่อผู้เล่นประจำโต๊ะที่ 2 รหัสประจำตัวดั้ง ดั้ง ชื่อผู้เล่นประจำโต๊ะที่ 3 รหัสประจ...

  • รอบ 19 เลขทีม ชื่อทีม รอบ 19 Sum Sum-oppo 1 Go Sensei by Panasonic 2 Duke by Miku 1 3 20 Let's Go by สก็อต 100 11 Warloard by NEC 2 2 3 Traveller by เถ้าแก่น้อย 19 ...