Iyama Yuta vs Yamashita Keigo 40th Kisei เกมที่ 2

40th Kisei กระดานที่ 2

[28-01-2016] Iyama Yuta 9P (Black) vs. Yamashita Keigo 9P (White) B+2.5

 

การวิจารณ์เกมนี้ เหมาะสำหรับผู้มีฝีมือตั้งแต่ 5 คิวถึง 5 ดั้ง