รางวัลการแข่งขัน

1. รางวัลประเภททีม

            รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 90,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล

            รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 60,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล

            รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 45,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล

            รางวัลที่ 4 เงินรางวัล 35,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล

2. รางวัลประเภทตำแหน่งที่ลงแข่งขัน

            รางวัลแม่ทัพยอดเยี่ยม (ตำแหน่งที่ 1 ที่ดีที่สุด) 50,000 บาท

            รางวัลรองแม่ทัพยอดเยี่ยม (ตำแหน่งที่ 2 ที่ดีที่สุด) 40,000 บาท

            รางวัลเสนาธิการยอดเยี่ยม (ตำแหน่งที่ 3 ที่ดีที่สุด) 40,000 บาท

            รางวัลทัพหลังยอดเยี่ยม (ตำแหน่งที่ 4 ที่สุดที่สุด) 30,000 บาท

3. รางวัลทีมบริหารดีเด่น

            รางวัลทีมบริหารดีเด่น 80,000 บาท

4. เงินสนับสนุนในแต่ละกระดานที่แข่งขัน

            ตำแหน่งแม่ทัพ ชนะจะได้เงิน 1,600 บาท แพ้จะได้รับเงิน 600 บาท

            ตำแหน่งอื่น ๆ ชนะจะได้เงิน 900 บาท แพ้จะได้รับเงิน 200 บาท

            เป็นเงิน 1,045,000 บาท

รวมเป็นเงินรางวัลทั้งสิ้น 1,435,000 บาท