กฎกติกาเพิ่มเติม โกะ ลีก 2016

กฎกติกาไทยแลนด์ 17 ดั้ง โกะ ลีก 2016

เพิ่มเติม วันที่ 4 มกราคม 2559

 

ปีนี้จะเป็นปีแรกที่จะวางรากฐานการแข่งขันโกะลีกไทยให้มี 2 ชั้น คือ ลีกบน และ ลีกล่าง จึงขอประกาศกฎกติกาเพิ่มเติมและแก้ไขบางอย่างที่ได้ประกาศไปแล้ว

 

สิ่งที่เพิ่มเติม

  1. ในปีต่อไป (ปี 2017) จะมีการแข่งขันลีกบนและล่าง ทีมที่จะมีสิทธิ์เข้าสู่ลีกบนได้จะมาจากผลการแข่งขันในปีนี้ อันดับตั้งแต่ 1 ถึง 12 ส่วนลีกล่างจะมีการแข่งขันแยกต่างหาก ทีมใหม่ ๆ ที่ต้องการสมัครเข้าแข่งขันในลีก จะแข่งขันในลีกล่างก่อน
  2. ลีกบนและลีกล่างจะเอาผล 3 ทีมที่สลับกันในปีต่อ ๆ ไป
  3. สำหรับปีนี้ ทีมใดที่สามารถเข้าสู่ลีกบนในปี 2017 และผู้จัดการทีมจะไม่ทำทีมต่อ ทีมนั้นมีสถานะที่จะยกเลิกทีม และให้ทีมที่ได้อันดับต่อมาเข้าร่วมแทน เช่น อันดับที่ 13 ทั้งนี้ เมื่อรู้ผลการแข่งขันแล้วไม่สามารถเปลี่ยนตัวผู้จัดการทีมได้แต่สามารถเปลี่ยนตัวผู้เล่นในทีมได้อย่างอิสระ
  4. ในปี 2017 ทีมที่จะสมัครเข้าแข่งขันในลีกล่าง จะต้องมีหน่วยงานหรือองค์กรรับรองการตั้งทีม หน่วยงานที่ว่านั้นได้แก่ บริษัท ชมรมหมากล้อมที่มีการจดทะเบียน โรงเรียนสอนหมากล้อม หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับหมากล้อม และทีมที่ตั้งขึ้นใหม่นี้ จะเป็นสิทธิของหน่วยงานที่ตั้งขึ้น และไม่ขึ้นอยู่กับผู้จัดการทีมอีกต่อไป “กฎข้อนี้ไม่ใช้ในปีนี้”
  5. ในข้อ 4 ทีมที่ผ่านเข้าสู่ลีกบนในปี 2017 ผู้จัดการทีมมีสิทธิ์ที่จะเลือกว่าทีมเป็นสิทธิ์ของตนเองหรือจะโอนย้ายไปให้กับหน่วยงานหรือองค์กรที่ว่าก็ได้
  6. หน่วยงานหรือองค์กรใด ไม่มีสิทธิ์รับรองทีมในการแข่งขันลีกทั้งบนและล่าง รวมกันไม่เกิน 2 ทีม
  7. ในข้อ 4,5 และ 6 นี้ ทำให้ทีมใด ๆ ในอนาคต สามารถเปลี่ยนผู้จัดการทีมและผู้เล่นได้อย่างอิสระ
  8. การแข่งขันลีกบนทั้ง 12 ทีมในปี 2017 นั้น จะแข่งแบบพบกันหมด เหย้า-เยือน ทั้งหมด 22 รอบ

 

สิ่งที่ยกเลิก

  1. ยกเลิกการแข่งขันกับทีมต่างชาติในรอบสุดท้าย ทำให้การแข่งขันลีกจะจบลงในวันแข่งขันลีกวันสุดท้ายจบลง

 

รายละเอียดอื่น ๆ เช่น กำหนดการแข่งขันในปีนี้ และ เงินรางวัลจะประกาศตามมาหลังจากนี้