ผลการแข่งขันวงทองคำ

เบอร์ ชื่อ 1 2 3 4 5 6 7 8
1 กฤษฏิ์ แจ่มขจรเกียรติ   7 6 5 4 3 2 1
2 ฤชากร ไตรรัตนานุสรณ์ 7   3 6 2 5 1 4
3 ปริวรรต สำเภาแก้ว 6 3   2 5 1 4 7
4  ฤทธิ เบญจฤทธิ์ 5 6 2   1 4 7 3
5 วรวัฒน์ ธนพัฒน์โสภณ 4 2 5 1   7 3 6
6 กมล สันติพจนา 3 5 1 4 7   6 2
7 ธีระ รุ่งเรืองทวีพงศ์ 2 1 4 7 3 6   5
8 ธนพล เตียวัฒนานนท์ 1 4 7 3 6 2 5  

 

 

เบอร์ ชื่อ 1 2 3 4 5 6 7 8 รวมคะแนน แพ้ อันดับที่
1 กฤษฏิ์ แจ่มขจรเกียรติ x  0 1  1  1  1 5  2
2 ฤชากร ไตรรัตนานุสรณ์  0 x 0 0 0  1 3 4 6
3 ปริวรรต สำเภาแก้ว 1 0 x 0 0 0 2 5 8
4 ฤทธิ เบญจฤทธิ์ 1 1  0  x 1 1 5 2
5 วรวัฒน์ ธนพัฒน์โสภณ 0 1  1 x 0 4 3
6 กมล สันติพจนา 0 1  1 0 1 x 1 4 3
7 ธีระ รุ่งเรืองทวีพงศ์ 0  1 1 0 0 0  x 1 3 4
8 ธนพล เตียวัฒนานนท์  0 0 1 0 0 x 2 5 7