กฏ กติกา และรายละเอียดของการแข่งขัน

ระบบการแข่งขัน

คัดนักกีฬาที่สมัครเข้ามาทั้งหมดให้เหลือเพียง 8 คน และ 8 คนนี้จะเข้าสู่ “วงทองคำ” คือเป็นการพบกันหมด

หลังจากที่ได้ผู้ชนะเลิศจากวงทองคำ จะได้สิทธิ์เป็น “ผู้ท้าชิง” กับผู้ที่เป็นราชันย์หมากล้อมคนปัจจุบัน (ผู้ชนะในปีที่แล้ว)

 

กำหนดการในการจัดแข่งขันและสถานที่

วันจันทร์ที่ 7 กันยายน 2015      ตึกซีพีทาวเวอร์ชั้น 11      งานแถลงข่าว

วันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2015     ตึกซีพีทาวเวอร์ชั้น 11      แข่งขันกระดานที่ 1 : 9.00 -11.30  น.

                                                                         พิธีเปิดการแข่งขัน : 13.30-14.30 น.

                                                                         แข่งขันกระดานที่ 2 :14.30 -16.00  น.

                                                                         (คัดเหลือ 8 คน รอบวงทองคำ)

                                                                         แข่งขันวงทองคำกระดานที่ 1 : 17.00-19.30 น.

 

วันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2015        ตึกซีพีทาวเวอร์ชั้น 11      แข่งขันวงทองคำกระดานที่ 2 : 09.30-12.00  น.

                                                                        แข่งขันวงทองคำกระดานที่ 3 : 13.00-15.30  น.

                                                                        แข่งขันวงทองคำกระดานที่ 4 : 15.30-18.00  น.

วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2015     ตึกซีพีทาวเวอร์ชั้น 11       แข่งขันวงทองคำกระดานที่ 5 : 09.30-12.00  น.

                                                                        แข่งขันวงทองคำกระดานที่ 6 : 13.00-15.30  น.

                                                                        แข่งขันวงทองคำกระดานที่ 7 : 15.30-18.00  น.

วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2015       ตึกซีพีทาวเวอร์ชั้น 11     แข่งท้าชิงตำแหน่งจากแชมป์รอบที่ 1 เวลา 18.00-20.00 น. 

วันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2015      ตึกซีพีทาวเวอร์ชั้น 11     ท้าชิงตำแหน่งจากแชมป์ปีที่แล้วรอบที่ 2 (และ 3 ถ้ามี) 

                                                                       เวลา  8.00-12.30 น.

                                                                      พิธีมอบรางวัลและปิดการแข่งขัน 13.30-15.00 น.

 

รายละเอียดการแข่งขันราชันย์หมากล้อม ครั้งที่ 3

 

1. รับสมัครนักหมากล้อมที่มีระดับฝีมือตั้งแต่ 2 ดั้งขึ้นไป เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันไม่เกิน 32 คน ในกรณีที่ผู้สมัครเกิน 32 คน ให้ใช้คะแนนจินโป๋ล่าสุดเป็นตัววัดและตัดคนลำดับที่เกิน 32 คนออก

2. จาก 32 คนจะเล่นแบบแพ้คัดออกไป และจาก 16 คนจะเล่นแบบแพ้คัดออกไปจนเหลือ 8 คน

3. นักกีฬาทั้ง 8 คนทำการแข่งขันแบบพบกันหมด จำนวน 7 กระดาน ผู้ที่ได้อันดับที่ 1 จะได้รับสิทธิ์เป็น “ผู้ท้าชิง” เพื่อแข่งขันกับราชันย์หมากล้อมคนปัจจุบัน

 

เงินรางวัลในการแข่งขันราชันหมากล้อมครั้งที่ 3

ตำแหน่งราชันย์หมากล้อมได้รับเงินรางวัลจำนวน 70,000 บาท

ในรอบวงทองคำ ในแต่ละกระดาน ผู้ชนะจะได้รับเงินรางวัล 1,700 และผู้แพ้ได้รับ 500 บาท

หมายเหตุ : หลังจากการแข่งขันราชันย์หมากล้อมไทย 2015 ครั้งนี้ ผู้ที่ได้อันดับที่ 1 และ 2 ในรอบวงทองคำจะมีสิทธิ์เข้าไปรอในวงทองคำครั้งหน้าได้เลยโดยไม่ต้องแข่งรอบคัดตัว และในกรณีที่ผู้ท้าชิงสามารถเอาชนะราชันย์หมากล้อมคนก่อนได้ ผู้ที่ได้อันดับที่ 2 และ 3 จะได้สิทธิ์เข้าสู่วงทองคำครั้งหน้าแทน