รายละเอียดของการแข่งขัน


  • ระบบการแข่งขัน ใช้ระบบ Double Elimination ซึ่งเป็นระบบที่ผู้เข้าแข่งขันจะแพ้ได้ 1 ครั้ง และสามารถเป็นแชมป์ได้ กำหนดการในการจัดแข่งขันและสถานที่ วันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2015 ตึกซ...

  • ตารางผลการแข่ง กลุ่มผู้ชนะ ชื่อ รอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3 รอบที่ 4 กมล สันติพจนา A กมล สันติพจนา I ศุภณัฏฐ์ ธนการณ์โชติ M ศุภณัฏฐ์ ธนการณ์โชติ O วรวัฒน์ ธนพัฒน์โสภณ ฤทธิ ...