บอส 4 ดั้ง vs กระดูก 5 ดั้ง

การแข่งขัน Coke Go Championship 2015

[29-07-2015] วรวัฒน์ ธนพัฒน์โสภณ 5 ดั้ง (Black) vs. ศุภณัฏฐ์ ธนการณ์โชติ 4 ดั้ง (White) B+R

 

การวิจารณ์เกมนี้ เหมาะสำหรับผู้มีฝีมือตั้งแต่ 5 คิวถึง 5 ดั้ง