ผลการแข่งขัน

ตารางผลการแข่ง

กลุ่มผู้ชนะ
ชื่อ รอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3 รอบที่ 4
กมล สันติพจนา  A กมล สันติพจนา  I  ศุภณัฏฐ์ ธนการณ์โชติ M ศุภณัฏฐ์ ธนการณ์โชติ  O วรวัฒน์ ธนพัฒน์โสภณ 
ฤทธิ เบญจฤทธิ์ 
ศุภณัฏฐ์ ธนการณ์โชติ  B ศุภณัฏฐ์ ธนการณ์โชติ 
ลภณ จิรโศภิน 
ณัฐวัชร์ พ่อค้า  C ฤชากร ไตรรัตนานุสรณ์  J ฤชากร ไตรรัตนานุสรณ์ 
 ฤชากร ไตรรัตนานุสรณ์
โอฬาร โรจนะบุรานนท์  D โอฬาร โรจนะบุรานนท์ 
ธีระ รุ่งเรืองทวีพงศ์ 
สิทธิชัย ยอดชลูด  E  วรวัฒน์ ธนพัฒน์โสภณ  K วรวัฒน์ ธนพัฒน์โสภณ  N วรวัฒน์ ธนพัฒน์โสภณ 
 วรวัฒน์ ธนพัฒน์โสภณ
 ศรีสินทร์ โชติกพงศ์ F ธนพล เตียวัฒนานนท์ 
ธนพล เตียวัฒนานนท์ 
ไพศาล ธัญธาดาลักษณ์  G ปริวรรต สำเภาแก้ว   L  ปริวรรต สำเภาแก้ว
ปริวรรต สำเภาแก้ว 
วิชญ์ฤทธิ์ คฤหวาช  H วิชญ์ฤทธิ์ คฤหวาช 
ชิษณุพงศ์ แจ้งมาก 

 

  กลุ่มผู้แพ้
ชื่อ รอบที่ 2 รอบที่ 3 รอบที่ 4 รอบที่ 5 รอบที่ 6
A ฤทธิ เบญจฤทธิ์   ฤทธิ เบญจฤทธิ์   ฤทธิ เบญจฤทธิ์ ศรีสินทร์ โชติกพงศ์   ศุภณัฏฐ์ ธนการณ์โชติ   ศุภณัฏฐ์ ธนการณ์โชติ
B ลภณ จิรโศภิน 
C ณัฐวัชร์ พ่อค้า  ณัฐวัชร์ พ่อค้า 
D ธีระ รุ่งเรืองทวีพงศ์ 
E สิทธิชัย ยอดชลูด  ศรีสินทร์ โชติกพงศ์  ศรีสินทร์ โชติกพงศ์ 
F ศรีสินทร์ โชติกพงศ์ 
G ไพศาล ธัญธาดาลักษณ์  ไพศาล ธัญธาดาลักษณ์ 
H ชิษณุพงศ์ แจ้งมาก  
O  ศุภณัฏฐ์ ธนการณ์โชติ
I กมล สันติพจนา  กมล สันติพจนา  วิชญ์ฤทธิ์ คฤหวานิช   ปริวรรต สำเภาแก้ว   
J โอฬาร โรจนะบุรานนท์ 
K

 ธนพล เตียวัฒนานนท์

วิชญ์ฤทธิ์ คฤหวานิช 
L วิชญ์ฤทธิ์ คฤหวานิช 
M ฤชากร ไตรรัตนานุสรณ์   ปริวรรต สำเภาแก้ว
N ปริวรรต สำเภาแก้ว 

 

รอบที่ 7
วรวัฒน์ ธนพัฒน์โสภณ วรวัฒน์ ธนพัฒน์โสภณ

ศุภณัฏฐ์ ธนการณ์โชติ

 

คู่ชิงชนะเลิศ กระดานที่ 1 
วรวัฒน์ ธนพัฒน์โสภณ ณัฐกฤษณ์ เตชะอำนวยวิทย์

ณัฐกฤษณ์ เตชะอำนวยวิทย์

 

คู่ชิงชนะเลิศ กระดานที่ 2 
วรวัฒน์ ธนพัฒน์โสภณ วรวัฒน์ ธนพัฒน์โสภณ

ณัฐกฤษณ์ เตชะอำนวยวิทย์

 

คู่ชิงชนะเลิศ กระดานที่ 3 
วรวัฒน์ ธนพัฒน์โสภณ ณัฐกฤษณ์ เตชะอำนวยวิทย์

ณัฐกฤษณ์ เตชะอำนวยวิทย์