กฏกติกา และกำหนดการการแข่งขัน

ระบบการแข่งขัน

ใช้ระบบ Double Elimination ซึ่งเป็นระบบที่ผู้เข้าแข่งขันจะแพ้ได้ 1 ครั้ง และสามารถเป็นแชมป์ได้

 

กำหนดการในการจัดแข่งขันและสถานที่

วันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2015       ตึกซีพีทาวเวอร์ชั้น 11   รอบคัดเลือก 09.30 - 12.00 น.

วันอังคารที่ 7 กรกฎาคม 2015    โรงแรมเมอเคียว   งานแถลงข่าว Coca-Cola Go Championship ครั้งที่ 2

วันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2015     ตึกซีพีทาวเวอร์ชั้น 11   พิธีเปิดการแข่งขัน และการแข่งขันรอบ 1, 2 และ 3

                                               09.30-12.00     แข่งขันรอบที่ 1

                                               13.30-14.30     พิธีเปิด

                                               14.30-17.00     แข่งขันรอบที่ 2

                                               17.00-19.30     แข่งขันรอบที่ 3

วันเสาร์ที่ 25 กรกฏาคม 2015     ตึกซีพีทาวเวอร์ชั้น 11   การแข่งขันรอบ 4, 5 และ 6

วันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2015         ตึกซีพีทาวเวอร์ชั้น 11   การแข่งขันรอบ 7 (และ 8 ถ้ามี)

วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2015          ตึกซีพีทาวเวอร์ชั้น 11   แข่งท้าชิงตำแหน่งจากแชมป์ปีที่แล้วรอบที่ 1

วันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2015         ตึกซีพีทาวเวอร์ชั้น 11   แข่งท้าชิงตำแหน่งจากแชมป์ปีที่แล้วรอบที่ 2 (และ 3 ถ้ามี)

                                                และพิธีปิดพร้อมมอบรางวัล

 

รายละเอียดการคัดตัวนักกีฬาก่อนการแข่งขันรอบจริง

 1. รับสมัครนักหมากล้อมที่เป็นดั้งเท่านั้น จำนวนสูงสุด 64 คน ถ้ามีคนสมัครเกิน 64 คน ให้เรียงลำดับด้วยคะแนนของเว็บไซต์จินโป๋ คนที่ 65 เป็นต้นไปจะไม่ได้เข้าร่วมการแข่งขัน
 2. หลังจากได้ผู้เข้าร่วมทั้ง 64 คนแล้ว จะให้แข่งขัน 2 รอบแบบแพ้คัดออก โดยรอบแรกจะคัดเหลือ 32 คน และรอบที่สอง จะเหลือเพียง 16 คน
 3. ถ้าผู้สมัครไม่ถึง 32 คน จะเหลือการแข่งขันในรอบคัดตัวเหลือเพียงรอบเดียว
 4. ถ้าผู้สมัครแล้วไม่มาในวันแข่งขัน จะถูกตัดสิทธิ์ไม่ให้เข้าร่วมในรายการแข่งขันนี้อีก 3 ปี
 5. การจัดวางมือในการแข่งขันจะไล่จากลำดับคะแนนของเว็บไซต์จินโป๋ เพื่อให้คนที่มีคะแนนสูงไม่ต้องพบกันเอง

 

รายละเอียดการแข่งขันในแต่ละรอบ

 1. จากนักกีฬา 16 คนที่ผ่านเข้าสู่รอบจริง จะทำการแข่งขันแบ่งสายในรอบที่ 1 โดยจะพบกัน 8 คู่ เมื่อจบรอบแรก จะมี 8 คนที่ชนะและ 8 คนที่แพ้
 2. ในรอบที่ 2 กลุ่ม 8 คนที่แพ้จะพบกัน และกลุ่ม 8 คนที่ชนะจะพบกัน เมื่อจบรอบนี้ ผลคือ กลุ่ม 8 คนที่แพ้ และแพ้อีกจะตกรอบ เหลือ 4 คน ส่วนกลุ่มที่ชนะ 8 คนจะเหลือ 4 คนที่แพ้ และ 4 คนที่ชนะ
 3. ในรอบที่ 3 กลุ่มที่แพ้ 4 คนทั้งสองคนจะพบกันเองภายในกลุ่มนั้น และกลุ่ม 4 คนที่ชนะจะพบกันเอง ผลคือ กลุ่มที่แพ้ 4 คน 2 กลุ่มจะเหลือกลุ่มละ 2 คน และกลุ่มที่ชนะรวด จะมีคนแพ้ 2 คน และ ชนะ 2 คน
 4. ในรอบที่ 4 กลุ่มแพ้ 2 คนทั้ง 3 กลุ่ม จะพบกับคู่ของตัวเอง และ กลุ่มที่ชนะ 2 คนจะพบกันเอง ผลคือ จะได้ผู้ชนะในแต่ละกลุ่มอย่างละ 1 คนทั้งสิ้น 3 คน และผู้ที่แพ้จะคู่ชนะรวดอีก 1 คน เป็นคนที่แพ้ทั้งหมด 4 คนและคนชนะรวด 1 คน
 5. ในรอบที่ 5 เอา 4 คนที่แพ้มาพบกัน โดยเอาคนที่แพ้ในกลุ่มแรกสุดมาพบกับคนที่เพิ่งแพ้มา และอีกคู่ก็แข่งกัน คนที่ชนะรวดจะไม่ต้องแข่งในรอบนี้ ผลที่ออกมา จะได้ผู้ชนะ 2 คนจาก 4 คน
 6. ในรอบที่ 6 เอาผู้ชนะจากรอบที่ 5 ทั้งสองคนนั้นแข่งขันกัน คนที่ชนะรวดจะไม่ต้องแข่งในรอบนี้ ผลคือ จะได้คู่ชิง
 7. ในรอบที่ 7 เอาคู่ชิงพบกัน
 8. ในรอบที่ 8 (ถ้ามี) ถ้าคนที่เคยแพ้มารอบที่ 7 สามารถชนะได้ จะให้มีการแข่งขันรอบที่ 8 เมื่อจบจะได้ผู้ชนะเลิศในปีนี้ และเตรียมไปท้าชิงกับผู้ที่ชนะเลิศในปีที่แล้ว

 

กติกาในทุกรอบ

 1. ให้เวลาฝ่ายละ 1 ชั่วโมง 15 นาที ถ้าฝ่ายใดหมดเวลา ให้ดูว่าในกระดานจะมีที่ใดยังสามารถเกิดการเปลี่ยนแปลงได้หรือไม่ ถ้ามีให้ถือว่าแพ้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของคณะกรรมการว่าจะตัดสินอย่างไร
 2. ฝ่ายที่มาถึงสถานที่แข่งช้ากว่ากำหนด จะถูกตัดเวลาของการเดินหมากในกระดานนั้นตามระยะเวลาที่มาช้า มาช้าเกินกว่ากำหนด 15 นาที ถือว่าแพ้ทันที
 3. มีแต้มต่อให้กับขาว 6 แต้มครึ่ง โดยใช้วิธีนับแบบญี่ปุ่น ต่างฝ่ายต้องเก็บเม็ดเชลยที่จับกินได้ไว้ถมตอนจบเกม
 4. เมื่อแข่งเสร็จเรียบร้อยในรอบใด กระดานใดก็ตาม เป็นสิทธิของผู้ชนะที่จะต้องมาแจ้งผลกับกรรมการ ถ้าผลการแข่งขันผิดพลาดจากการไม่ได้แจ้งผล ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้แข่งขัน

 

 ตารางผลการแข่ง

กลุ่มผู้ชนะ
ชื่อ รอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3 รอบที่ 4
  A   I   M   O  
 
  B  
 
  C   J  
 
  D  
 
  E   K   N  
 
  F  
 
  G   L  
 
  H  
 

 

  กลุ่มผู้แพ้
ชื่อ รอบที่ 2 รอบที่ 3 รอบที่ 4 รอบที่ 5 รอบที่ 6
A            
B  
C    
D  
E      
F  
G    
H  
O  
I        
J  
K    
L  
M    
N  

 

เงินรางวัลการแข่งขัน

-           รางวัลในรอบ Double Elimination รวมเป็นเงิน 30,000 บาท (ทุก ๆ ครั้งที่ผู้ชนะในรอบนี้ จะได้รางวัลเพิ่มกระดานละ 500 บาท เช่น ชนะกระดานที่ 1 ได้ 500 บาท ชนะกระดานที่ 2 ได้ 1000 บาท แพ้กระดานที่ 3 ไม่ได้เงิน ชนะกระดานที่ 4 ได้ 1500 บาท เป็นต้น)

-           รางวัลสำหรับผู้ที่ชนะเลิศในรอบ Double Elimination คือ 35,000 บาท และมีสิทธิ์ท้าชิงกับผู้ชนะในปีที่แล้ว ส่วนรองชนะเลิศในรอบ Double Elimination คือ 20,000 บาท

-           รางวัลสำหรับผู้ชนะเลิศจากการท้าชิง 70,000 บาท

รวมเงินรางวัลทั้งสิ้น 155,000 บาท