ฤทธิ เบญจฤทธิ์ 6 ดั้ง vs กฤษฏิ์ แจ่มขจรเกียรติ 4 ดั้ง คัดตัว The 36th World Amateur Go Championship

การแข่งขันรอบคัดตัว The 36th World Amateur Go Championship

[05-04-2015] ฤทธิ เบญจฤทธิ์ 6 ดั้ง (Black) vs. กฤษฏิ์ แจ่มขจรเกียรติ 4 ดั้ง (White) W+R

 

การวิจารณ์เกมนี้ เหมาะสำหรับผู้มีฝีมือตั้งแต่ 5 คิวถึง 5 ดั้ง