ณัฐกฤษณ์ เตชะอำนวยวิทย์ 5 ดั้ง vs ปริวรรต สำเภาแก้ว 5 ดั้ง คัดตัว The 36th World Amateur Go Championship

การแข่งขันรอบคัดตัว The 36th World Amateur Go Championship

[31-01-2015] ณัฐกฤษณ์ เตชะอำนวยวิทย์ 5 ดั้ง (Black) vs. ปริวรรต สำเภาแก้ว 5 ดั้ง (White) B+R

 

การวิจารณ์เกมนี้ เหมาะสำหรับผู้มีฝีมือตั้งแต่ 5 คิวถึง 5 ดั้ง