วรวัฒน์ ธนพัฒน์โสภณ 5 ดั้ง vs ธนพล เตียวัฒนานนท์ 4 ดั้ง กีฬาแห่งชาติครั้งที่ 43

การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 43 นครราชสีมาเกมส์

[14-12-2014] วรวัฒน์ ธนพัฒน์โสภณ 5 ดั้ง (Black) vs. ธนพล เตียวัฒนานนท์ 4 ดั้ง (White) W+0.5

 

การวิจารณ์เกมนี้ เหมาะสำหรับผู้มีฝีมือตั้งแต่ 5 คิวถึง 5 ดั้ง