ราชันย์หมากล้อมไทย 2014

 

[23-08-2014] ราชันย์ 2 คู่ชิงกระดานที่2 ณัฐกฤษณ์ เตชะอํานวยวิทย์ 5 ดั้ง (B) VS ชลธิต รัตนเศรษฐ์ยุทธ 5 ดั้ง (W) B+R
[20-08-2014] ราชันย์ 2 คู่ชิงกระดานที่1 ชลธิต รัตนเศรษฐ์ยุทธ 5 ดั้ง (B) VS ณัฐกฤษณ์ เตชะอํานวยวิทย์ 5 ดั้ง (W) W+R
[16-08-2014] ราชันย์ 2 วงทองคำ รอบ6 วรวัฒน์ เจริญสิทธิเสถียร 5 ดั้ง (B) VS  ฤทธิ เบญจฤทธิ์ 5 ดั้ง (W) B+R
[16-08-2014] ราชันย์ 2 วงทองคำ รอบ5
วรวัฒน์ เจริญสิทธิเสถียร 5 ดั้ง (B) VS ณัฐกฤษณ์ เตชะอํานวยวิทย์ 5 ดั้ง (W) W+3.5
[16-08-2014] ราชันย์ 2 วงทองคำ รอบ5
กฤษฏิ์ แจ่มขจรเกียรติ 4 ดั้ง (B) VS ฤทธิ เบญจฤทธิ์ 5 ดั้ง (W) W+R
[09-08-2014] ราชันย์ 2 วงทองคำ รอบ4 ฤทธิ เบญจฤทธิ์ 5 ดั้ง (B) VS ณัฐกฤษณ์ เตชะอํานวยวิทย์ 5 ดั้ง (W) W+16.5
[09-08-2014] ราชันย์ 2 วงทองคำ รอบ4
ธีรพัฒน์ สันตติอนันต์ 4 ดั้ง (B) VS ปริวรรต สำเภาแก้ว 5 ดั้ง (W) W+R
[09-08-2014] ราชันย์ 2 วงทองคำ รอบ4
กมล สันติพจนา 5 ดั้ง (B) VS วรวัฒน์ เจริญสิทธิเสถียร 5 ดั้ง (W) W+R
[09-08-2014] ราชันย์ 2 วงทองคำ รอบ3 กมล สันติพจนา 5 ดั้ง (B) VS ฤทธิ เบญจฤทธิ์ 5 ดั้ง (W) W+0.5
[09-08-2014] ราชันย์ 2 วงทองคำ รอบ3 วรวัฒน์ เจริญสิทธิเสถียร 5 ดั้ง (B) VS ปริวรรต สำเภาแก้ว 5 ดั้ง (W) B+R
[09-08-2014] ราชันย์ 2 วงทองคำ รอบ3 กฤษฏิ์ แจ่มขจรเกียรติ 4 ดั้ง (B) VS ณัฐกฤษณ์ เตชะอํานวยวิทย์ 5 ดั้ง (W) W+R 
[09-08-2014] ราชันย์ 2 วงทองคำ รอบ2 ณัฐกฤษณ์ เตชะอํานวยวิทย์ 5 ดั้ง (B) VS กมล สันติพจนา 5 ดั้ง (W) B+R
[09-08-2014] ราชันย์ 2 วงทองคำ รอบ2 ฤทธิ เบญจฤทธิ์ 5 ดั้ง (B) VS ปริวรรต สำเภาแก้ว 5 ดั้ง (W) W+1.5
[09-08-2014] ราชันย์ 2 วงทองคำ รอบ2 วรวัฒน์ เจริญสิทธิเสถียร 5 ดั้ง (B) VS โอฬาร โรจนะบุรานนท์ 4 ดั้ง (W) B+9.5
[08-08-2014] ราชันย์ 2 วงทองคำ รอบ1 ธีรพัฒน์ สันตติอนันต์ 4 ดั้ง (B) VS วรวัฒน์ เจริญสิทธิเสถียร 5 ดั้ง (W) W+R
[02-08-2014] ราชันย์ 2 วงทองคำ รอบ1 โอฬาร โรจนะบุรานนท์ 5 ดั้ง (B) VS ฤทธิ เบญจฤทธิ์ 5 ดั้ง (W) W+28.5
[02-08-2014] ราชันย์ 2 วงทองคำ รอบ1 ปริวรรต สำเภาแก้ว 5 ดั้ง (B) VS ณัฐกฤษณ์ เตชะอํานวยวิทย์ 5 ดั้ง (W) W+5.5
[02-08-2014] ราชันย์ 2 วงทองคำ รอบ1 กฤษฏิ์ แจ่มขจรเกียรติ 4 ดั้ง (B) VS กมล สันติพจนา 5 ดั้ง (W) B+4.5
[02-08-2014] ราชันย์ 2 รอบ 8 คน กฤษฏิ์ แจ่มขจรเกียรติ 4 ดั้ง (B) VS ฤชากร ไตรรัตนานุสรณ์ 5 ดั้ง (W) B+R
[02-08-2014] ราชันย์ 2 รอบ 8 คน ลภณ จิรโศภิน 5 ดั้ง (B) VS  ปริวรรต สำเภาแก้ว 5 ดั้ง (W) W+10.5
[02-08-2014] ราชันย์ 2 รอบ 8 คน ธีรพัฒน์ สันตติอนันต์ 4 ดั้ง (B) VS ไพศาล ธัญธาดาลักษณ์ 4 ดั้ง (W) B+2.5
[02-08-2014] ราชันย์ 2 รอบ 16 คน ไพศาล ธัญธาดาลักษณ์ 4 ดั้ง (B) VS ธนพล เตียวัฒนานนท์ 4 ดั้ง (W) B+R
[19-07-2014] ราชันย์ 2 รอบคัดเลือก ศรีสินทร์ โชติกพงศ์ 4 ดั้ง (B) VS ธนพล เตียวัฒนานนท์ 4 ดั้ง (W) W+0.5
[19-07-2014] ราชันย์ 2 รอบคัดเลือก สิทธิชัย ยอดชลูด 4 ดั้ง (B) VS  โอฬาร โรจนะบุรานนท์ 4 ดั้ง (W) W+R
[19-07-2014] ราชันย์ 2 รอบคัดเลือก บุณยไวทย์ อังสุโวทัย 4 ดั้ง (B) VS ธนพล เตียวัฒนานนท์ 4 ดั้ง (W) B+R
[19-07-2014] ราชันย์ 2 รอบคัดเลือก ธีรพัฒน์ สันตติอนันต์ 4 ดั้ง (B) VS บุณยไวทย์ อังสุโวทัย 4 ดั้ง (W) W+R