วรวัฒน์ 5 ดั้ง vs ณัฐกฤษณ์ 5 ดั้ง วงทองคำ กระดานที่ 5

การแข่งขันราชันย์หมากล้อมไทย 2014, วงทองคำ รอบที่ 5

[16-08-2014] วรวัฒน์ เจริญสิทธิเสถียร 5 ดั้ง (Black) vs. ณัฐกฤษณ์ เตชะอํานวยวิทย์ 5 ดั้ง (White) W+3.5

 

การวิจารณ์เกมนี้ เหมาะสำหรับผู้มีฝีมือตั้งแต่ 5 คิวถึง 5 ดั้ง