ผลการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ

 

รอบชิงชนะเลิศ กระดานที่ 1
ชื่อ-นามสกุล   ชื่อ-นามสกุล ผลการแข่งขัน
ชลธิต รัตนเศรษฐ์ยุทธ - ณัฐกฤษณ์ เตชะอํานวยวิทย์ 0 - 1

 

รอบชิงชนะเลิศ กระดานที่ 2
ชื่อ-นามสกุล   ชื่อ-นามสกุล ผลการแข่งขัน
ชลธิต รัตนเศรษฐ์ยุทธ - ณัฐกฤษณ์ เตชะอํานวยวิทย์  0 -  1

 

รอบชิงชนะเลิศ กระดานที่ 3
ชื่อ-นามสกุล   ชื่อ-นามสกุล ผลการแข่งขัน
ชลธิต รัตนเศรษฐ์ยุทธ - ณัฐกฤษณ์ เตชะอํานวยวิทย์  0 -  1

 

 

 บันทึกหมากรอบชิงชนะเลิศ ชลธิต รัตนเศรษฐ์ยุทธ vs. ณัฐกฤษณ์ เตชะอํานวยวิทย์

Review การแข่งขันกีฬาหมากล้อมชิงแชมป์ "ราชันย์หมากล้อมไทย 2014"

 

 

 

 

ที่มา: http://www.thaigogenius.com/