วรวัฒน์ เจริญสิทธิเสถียร 5 ดั้ง VS ฤทธิ เบญจฤทธิ์ 6 ดั้ง

การแข่งขันราชันย์หมากล้อมไทย 2014, วงทองคำ รอบที่ 6

[16-08-2014] วรวัฒน์ เจริญสิทธิเสถียร 5 ดั้ง (Black) vs. ฤทธิ เบญจฤทธิ์ 6 ดั้ง (White) B+R