ธีรพัฒน์ สันตติอนันต์ 4 ดั้ง VS ปริวรรต สำเภาแก้ว 5 ดั้ง

การแข่งขันราชันย์หมากล้อมไทย 2014, วงทองคำ รอบที่ 4

[09-08-2014] ธีรพัฒน์ สันตติอนันต์ 4 ดั้ง (Black) vs. ปริวรรต สำเภาแก้ว 5 ดั้ง (White) W+R