กมล สันติพจนา 5 ดั้ง VS ฤทธิ เบญจฤทธิ์ 6 ดั้ง

การแข่งขันราชันย์หมากล้อมไทย 2014, วงทองคำ รอบที่ 3

[09-08-2014] กมล สันติพจนา 5 ดั้ง (Black) vs. ฤทธิ เบญจฤทธิ์ 6 ดั้ง (White) W+0.5