กฤษฏิ์ แจ่มขจรเกียรติ 4 ดั้ง VS กมล สันติพจนา 5 ดั้ง

การแข่งขันราชันย์หมากล้อมไทย 2014, วงทองคำ รอบที่ 1

[02-08-2014] กฤษฏิ์ แจ่มขจรเกียรติ 4 ดั้ง (Black) vs. กมล สันติพจนา 5 ดั้ง (White) B+4.5