ตารางการแข่งขันรอบวงทองคำ

ตารางการแข่งขันรอบวงทองคำ
  กฤษฏิ์ วรวัฒน์ ปริวรรต ฤทธิ โอฬาร ณัฐกฤษณ์ ธีรพัฒน์ กมล
กฤษฏิ์   7 6 5 4 3 2 1
วรวัฒน์ 7   3 6 2 5 1 4
ปริวรรต 6 3   2 5 1 4 7
ฤทธิ 5 6 2   1 4 7 3
โอฬาร 4 2 5 1   7 3 6
ณัฐกฤษณ์ 3 5 1 4 7   6 2
ธีรพัฒน์ 2 1 4 7 3 6   5
กมล 1 4 7 3 6 2 5  

 

รอบที่ 1 แข่งขันวันที่ 2 สิงหาคม 2557 เวลา 15.00 - 17.30 น.

รอบที่ 2 แข่งขันวันที่ 9 สิงหาคม 2557 เวลา 9.00 - 11.30 น.

รอบที่ 3 แข่งขันวันที่ 9 สิงหาคม 2557 เวลา 12.30 - 15.00 น.

รอบที่ 4 แข่งขันวันที่ 9 สิงหาคม 2557 เวลา 15.30 - 18.00 น.

รอบที่ 5 แข่งขันวันที่ 16 สิงหาคม 2557 เวลา 9.00 - 11.30 น.

รอบที่ 6 แข่งขันวันที่ 16 สิงหาคม 2557 เวลา 12.30 - 15.00 น.

รอบที่ 7 แข่งขันวันที่ 16 สิงหาคม 2557 เวลา 15.30 - 18.00 น.

 

สถานที่แข่งขัน ซีพี ทาวเวอร์ ชั้น 11