กฤษฏิ์ แจ่มขจรเกียรติ 4 ดั้ง VS ณัฐกฤษณ์ เตชะอํานวยวิทย์ 5 ดั้ง

การแข่งขันราชันย์หมากล้อมไทย 2014, วงทองคำ รอบที่ 3

[09-08-2014] กฤษฏิ์ แจ่มขจรเกียรติ 4 ดั้ง (Black) vs. ณัฐกฤษณ์ เตชะอํานวยวิทย์ 5 ดั้ง (White) W+R