วรวัฒน์ เจริญสิทธิเสถียร 5 ดั้ง VS โอฬาร โรจนะบุรานนท์ 4 ดั้ง

การแข่งขันราชันย์หมากล้อมไทย 2014, วงทองคำ รอบที่ 2

[09-08-2014] วรวัฒน์ เจริญสิทธิเสถียร 5 ดั้ง (Black) vs. โอฬาร โรจนะบุรานนท์ 4 ดั้ง (White) B+9.5