โอฬาร โรจนะบุรานนท์ 4 ดั้ง VS ฤทธิ เบญจฤทธิ์ 6 ดั้ง

การแข่งขันราชันย์หมากล้อมไทย 2014, วงทองคำ รอบที่ 1

[02-08-2014] โอฬาร โรจนะบุรานนท์ 5 ดั้ง (Black) vs. ฤทธิ เบญจฤทธิ์ 5 ดั้ง (White) W+28.5