กฤษฏิ์ แจ่มขจรเกียรติ 4 ดั้ง VS ฤชากร ไตรรัตนานุสรณ์ 5 ดั้ง

การแข่งขันราชันย์หมากล้อมไทย 2014, รอบ 8 คน

[02-08-2014] กฤษฏิ์ แจ่มขจรเกียรติ 4 ดั้ง (Black) vs. ฤชากร ไตรรัตนานุสรณ์ 5 ดั้ง (White) B+R