ลภณ จิรโศภิน 5 ดั้ง VS ปริวรรต สำเภาแก้ว 5 ดั้ง

การแข่งขันราชันย์หมากล้อมไทย 2014, รอบ 8 คน

[02-08-2014] ลภณ จิรโศภิน 5 ดั้ง (Black) vs. ปริวรรต สำเภาแก้ว 5 ดั้ง (White) W+10.5