ธีรพัฒน์ สันตติอนันต์ 4 ดั้ง VS ไพศาล ธัญธาดาลักษณ์ 4 ดั้ง

การแข่งขันราชันย์หมากล้อมไทย 2014, รอบ 8 คน

[02-08-2014] ธีรพัฒน์ สันตติอนันต์ 4 ดั้ง (Black) vs. ไพศาล ธัญธาดาลักษณ์ 4 ดั้ง (White) B+2.5