ไพศาล ธัญธาดาลักษณ์ 4 ดั้ง VS ธนพล เตียวัฒนานนท์ 4 ดั้ง

การแข่งขันราชันย์หมากล้อมไทย 2014, รอบ 16 คน

[02-08-2014] ไพศาล ธัญธาดาลักษณ์ 4 ดั้ง (Black) vs. ธนพล เตียวัฒนานนท์ 4 ดั้ง (White) B+R