สิทธิชัย ยอดชลูด 4 ดั้ง VS โอฬาร โรจนะบุรานนท์ 4 ดั้ง

การแข่งขันราชันย์หมากล้อมไทย 2014, รอบคัดเลือก

[19-07-2014] สิทธิชัย ยอดชลูด 4 ดั้ง (Black) vs. โอฬาร โรจนะบุรานนท์ 4 ดั้ง (White) W+R