บุณยไวทย์ อังสุโวทัย 4 ดั้ง VS ธนพล เตียวัฒนานนท์ 4 ดั้ง

การแข่งขันราชันย์หมากล้อมไทย 2014, รอบคัดเลือก

[19-07-2014] บุณยไวทย์ อังสุโวทัย 4 ดั้ง (Black) vs. ธนพล เตียวัฒนานนท์ 4 ดั้ง (White) B+R