ธีรพัฒน์ สันตติอนันต์ 4 ดั้ง VS บุณยไวทย์ อังสุโวทัย 4 ดั้ง

การแข่งขันราชันย์หมากล้อมไทย 2014, รอบคัดเลือก

[19-07-2014] ธีรพัฒน์ สันตติอนันต์ 4 ดั้ง (Black) vs. บุณยไวทย์ อังสุโวทัย 4 ดั้ง (White) W+R