ผลการแข่งขันวงทองคำ

รายชื่อนักกีฬา
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ชื่อเล่น ระดับฝีมือ
1 ฤทธิ เบญจฤทธิ์ ริท 6D
2 วรวัฒน์ เจริญสิทธิเสถียร กระดูก 5D
3 ณัฐกฤษณ์ เตชะอํานวยวิทย์ กฤษณ์ 5D
4 กมล สันติพจนา กอล์ฟ 5D
5 ปริวรรต สำเภาแก้ว ต๊อบ 5D
6 กฤษฏิ์ แจ่มขจรเกียรติ เอ็ม 4D
7 ธีรพัฒน์ สันตติอนันต์ เอิร์ธ 4D
8 โอฬาร โรจนะบุรานนท์ แม็ก 4D

 

  กฤษฏิ์  วรวัฒน์  ปริวรรต  ฤทธิ  โอฬาร  ณัฐกฤษณ์  ธีรพัฒน์  กมล  รวมคะแนน แพ้ อันดับที่
กฤษฏิ์  1  0 0 1 0 1 1 4 3 4
วรวัฒน์  0 1 1 1 0 1 1 5 2
ปริวรรต  1 0 x 1 0 0 1 3 4 6
ฤทธิ 1 0 0  x 1 0  1 1 4 3
โอฬาร 0 0 1 0  0 1 2 5
ณัฐกฤษณ์ 1 1 1 1  1 x 1 1 7 0
ธีรพัฒน์ 0 0 0 0 0  x 0 0 7
กมล 0 0 0 0 1 x 3 4 5

 

วงทองคำ รอบที่ 1
โต๊ะ ชื่อ-นามสกุล   ชื่อ-นามสกุล ผลการแข่งขัน
1 กฤษฏิ์ แจ่มขจรเกียรติ - กมล สันติพจนา 1 - 0
2 วรวัฒน์ เจริญสิทธิเสถียร - ธีรพัฒน์ สันตติอนันต์ 1 - 0
3 ปริวรรต สำเภาแก้ว - ณัฐกฤษณ์ เตชะอํานวยวิทย์ 0 - 1
4 ฤทธิ เบญจฤทธิ์ - โอฬาร โรจนะบุรานนท์ 1 - 0

 

 

วงทองคำ รอบที่ 2
โต๊ะ ชื่อ-นามสกุล   ชื่อ-นามสกุล ผลการแข่งขัน
1 กฤษฏิ์ แจ่มขจรเกียรติ - ธีรพัฒน์ สันตติอนันต์ 1 - 0
2 วรวัฒน์ เจริญสิทธิเสถียร - โอฬาร โรจนะบุรานนท์ 1 - 0
3 ปริวรรต สำเภาแก้ว - ฤทธิ เบญจฤทธิ์ 1 - 0
4 ณัฐกฤษณ์ เตชะอํานวยวิทย์ - กมล สันติพจนา 1 - 0

 

วงทองคำ รอบที่ 3
โต๊ะ ชื่อ-นามสกุล   ชื่อ-นามสกุล ผลการแข่งขัน
1 กฤษฏิ์ แจ่มขจรเกียรติ - ณัฐกฤษณ์ เตชะอํานวยวิทย์ 0 - 1
2 วรวัฒน์ เจริญสิทธิเสถียร - ปริวรรต สำเภาแก้ว 1 - 0
3 ฤทธิ เบญจฤทธิ์ - กมล สันติพจนา 1 - 0
4 โอฬาร โรจนะบุรานนท์ - ธีรพัฒน์ สันตติอนันต์ 1 - 0

 

วงทองคำ รอบที่ 4
โต๊ะ ชื่อ-นามสกุล   ชื่อ-นามสกุล ผลการแข่งขัน
1 กฤษฏิ์ แจ่มขจรเกียรติ - โอฬาร โรจนะบุรานนท์ 1 - 0
2 วรวัฒน์ เจริญสิทธิเสถียร - กมล สันติพจนา 1 - 0
3 ปริวรรต สำเภาแก้ว - ธีรพัฒน์ สันตติอนันต์ 1 - 0
4 ฤทธิ เบญจฤทธิ์ - ณัฐกฤษณ์ เตชะอํานวยวิทย์ 0 - 1

 

วงทองคำ รอบที่ 5
โต๊ะ ชื่อ-นามสกุล   ชื่อ-นามสกุล ผลการแข่งขัน
1 กฤษฏิ์ แจ่มขจรเกียรติ - ฤทธิ เบญจฤทธิ์ 0 - 1
2 วรวัฒน์ เจริญสิทธิเสถียร - ณัฐกฤษณ์ เตชะอํานวยวิทย์ 0 - 1
3 ปริวรรต สำเภาแก้ว - โอฬาร โรจนะบุรานนท์ 0 - 1
4 ธีรพัฒน์ สันตติอนันต์ - กมล สันติพจนา 0 - 1

 

วงทองคำ รอบที่ 6
โต๊ะ ชื่อ-นามสกุล   ชื่อ-นามสกุล ผลการแข่งขัน
1 กฤษฏิ์ แจ่มขจรเกียรติ - ปริวรรต สำเภาแก้ว 0 - 1
2 วรวัฒน์ เจริญสิทธิเสถียร - ฤทธิ เบญจฤทธิ์ 1 - 0
3 โอฬาร โรจนะบุรานนท์ - กมล สันติพจนา 0 - 1
4 ณัฐกฤษณ์ เตชะอํานวยวิทย์ - ธีรพัฒน์ สันตติอนันต์ 1 - 0

 

วงทองคำ รอบที่ 7
โต๊ะ ชื่อ-นามสกุล   ชื่อ-นามสกุล ผลการแข่งขัน
1 กฤษฏิ์ แจ่มขจรเกียรติ - วรวัฒน์ เจริญสิทธิเสถียร 1 - 0
2 ปริวรรต สำเภาแก้ว - กมล สันติพจนา  0 -
3 ฤทธิ เบญจฤทธิ์ - ธีรพัฒน์ สันตติอนันต์  1 -
4 โอฬาร โรจนะบุรานนท์ - ณัฐกฤษณ์ เตชะอํานวยวิทย์  0 - 1