ผลการแข่งขันรอบ 16 คน และ 8 คน

นักกีฬาที่ผ่านเข้ารอบ 16 คนสุดท้าย

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ชื่อเล่น ระดับฝีมือ
1 ฤชากร ไตรรัตนานุสรณ์ บอท 5D
2 ปริวรรต สำเภาแก้ว ต๊อบ 5D
3 ลภณ จิรโศภิน มด 5D
4 พีรพัฒน์ เพิ่มสุวรรณเจริญ พี 4D
5 ธีระ รุ่งเรืองทวีพงศ์ มิ้ง 4D
6 บุณยไวทย์ อังสุโวทัย wai 4D
7 กฤษฏิ์ แจ่มขจรเกียรติ เอ็ม 4D
8 โอฬาร โรจนะบุรานนท์ แม็ก 4D
9 ตรัยพัทธ์ วุฒิบวรนันท์ ณัฐ 4D
10 ธีรพัฒน์ สันตติอนันต์ เอิร์ธ 4D
11 สิทธิชัย ยอดชลูด ตรี 4D
12 ไพศาล ธัญธาดาลักษณ์ เอ๊ดดี้ 4D
13 ธนพล เตียวัฒนานนท์ ณฐ 4D
14 นธีทร บลอมฟีลด์ ฟิลลิป 4D
15 พัฒนะ แฉ่งสูงเนิน นิก 3D
16 ณัฐวัชร์ พ่อค้า แก๊ป 3D

 

ผลการแข่งขันรอบ 16 คน
โต๊ะ ชื่อ-นามสกุล   ชื่อ-นามสกุล ผลการแข่งขัน
1 ไพศาล ธัญธาดาลักษณ์ - ธนพล เตียวัฒนานนท์ 1 - 0
2 ธีรพัฒน์ สันตติอนันต์ - สิทธิชัย ยอดชลูด 1 - 0
3 โอฬาร โรจนะบุรานนท์ - ตรัยพัทธ์ วุฒิบวรนันท์ 1 - 0
4 ธีระ รุ่งเรืองทวีพงศ์ - พัฒนะ แฉ่งสูงเนิน 1 - 0
5 บุณยไวทย์ อังสุโวทัย - ปริวรรต สำเภาแก้ว 0 - 1
6 ลภณ จิรโศภิน - ณัฐวัชร์ พ่อค้า 1 - 0
7 ฤชากร ไตรรัตนานุสรณ์ - พีรพัฒน์ เพิ่มสุวรรณเจริญ 1 - 0
8 กฤษฏิ์ แจ่มขจรเกียรติ - นธีทร บลอมฟีลด์ 1 - 0

 

ผลการแข่งขันรอบ 8 คน
โต๊ะ ชื่อ-นามสกุล   ชื่อ-นามสกุล ผลการแข่งขัน
1 ไพศาล ธัญธาดาลักษณ์ - ธีรพัฒน์ สันตติอนันต์ 0 - 1
2 โอฬาร โรจนะบุรานนท์ - ธีระ รุ่งเรืองทวีพงศ์ 1 - 0
3 ปริวรรต สำเภาแก้ว - ลภณ จิรโศภิน 1 - 0
4 ฤชากร ไตรรัตนานุสรณ์ - กฤษฏิ์ แจ่มขจรเกียรติ 0 - 1