ศรีสินทร์ 4 ดั้ง vs ธนพล 4 ดั้ง รอบคัดเลือกราชันย์

การแข่งขันราชันย์หมากล้อมไทย 2014, รอบคัดเลือก

[19-07-2014] ศรีสินทร์ โชติกพงศ์ 4 ดั้ง (Black) vs. ธนพล เตียวัฒนานนท์ 4 ดั้ง (White) W+0.5

 

การวิจารณ์เกมนี้ เหมาะสำหรับผู้มีฝีมือตั้งแต่ 5 คิวถึง 5 ดั้ง