ผลการแข่งขันรอบคัดเลือกราชันย์หมากล้อม 2014

ผลการแข่งขันรอบคัดเลือกราชันย์หมากล้อมไทย 2014 เมื่อวันเสาร์ที่ 19 กรกฎาคม 2557

รายชื่อรอบคัดเลือก ระดับฝีมือ เบอร์ ผลรอบที่ 1 โต๊ะ ผลรอบที่ 2 เบอร์ ผลรอบที่ 3
พีรพัฒน์ เพิ่มสุวรรณเจริญ 4D 2 1 1 1   ผ่านเข้ารอบ
ธีระ รุ่งเรืองทวีพงศ์ 4D 3 1 2 1   ผ่านเข้ารอบ
บุณยไวทย์ อังสุโวทัย 4D 6 1 3 1   ผ่านเข้ารอบ
กฤษฏิ์ แจ่มขจรเกียรติ 4D 7 1 4 1   ผ่านเข้ารอบ
โอฬาร โรจนะบุรานนท์ 4D 9 1 5 1   ผ่านเข้ารอบ
ตรัยพัทธ์ วุฒิบวรนันท์ 4D 12 1 6 1   ผ่านเข้ารอบ
พัฒนะ แฉ่งสูงเนิน 3D 13 1 7 1   ผ่านเข้ารอบ
ธีรพัฒน์ สันตติอนันต์ 4D 6 0 10 1 1 1
วิชญ์ฤทธิ์ คฤหวาณิช 3D 11 0 12 1 1 0
ณัฐวัชร์ พ่อค้า 3D 11 1 6 0 2 1
ศุภณัฏฐ์ ธนการณ์โชติ 4D 2 0 8 1 2 0
สิทธิชัย ยอดชลูด 4D 10 1 5 0 3 1
พีรสิชฌ์ วรนันท์ศิริ 3D 13 0 13 1 3 0
เกรทบดินทร์ บูรณรัชดา 4D 8 1 4 0 4 0
ไพศาล ธัญธาดาลักษณ์ 4D 9 0 11 1 4 1
ศรีสินทร์ โชติกพงศ์ 4D 1 1 1 0 5 0
ธนพล เตียวัฒนานนท์ 4D 5 1 3 0 5 1
นธีทร บลอมฟีลด์ 4D 4 1 2 0 6 1
ชิษณุพงศ์ แจ้งมาก 4D 4 0 9 1 6 0
สมภพ บูรณสมภพ 3D 1 0 7 0   ตกรอบ
วสุพล เจิ้ง 3D 3 0 8 0   ตกรอบ
ภัคณัฏฐ์ เรือนโรจน์รุ่ง 3D 5 0 9 0   ตกรอบ
ปัญจวรรษ แซ่เฉิน 4D 7 0 10 0   ตกรอบ
จักรกฤษณ์ เตชสิทธิ์ตรัย 3D 8 0 11 0   ตกรอบ
กัมปนาท บุญรอด 3D 10 0 12 0   ตกรอบ
ณัฐพล ชุนประสาน 3D 12 0 13 0   ตกรอบ

 


 

นักกีฬาที่ผ่านเข้ารอบ 16 คนสุดท้าย

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ชื่อเล่น ระดับฝีมือ
1 ฤชากร ไตรรัตนานุสรณ์ บอท 5D
2 ปริวรรต สำเภาแก้ว ต๊อบ 5D
3 ลภณ จิรโศภิน มด 5D
4 พีรพัฒน์ เพิ่มสุวรรณเจริญ พี 4D
5 ธีระ รุ่งเรืองทวีพงศ์ มิ้ง 4D
6 บุณยไวทย์ อังสุโวทัย wai 4D
7 กฤษฏิ์ แจ่มขจรเกียรติ เอ็ม 4D
8 โอฬาร โรจนะบุรานนท์ แม็ก 4D
9 ตรัยพัทธ์ วุฒิบวรนันท์ ณัฐ 4D
10 ธีรพัฒน์ สันตติอนันต์ เอิร์ธ 4D
11 สิทธิชัย ยอดชลูด ตรี 4D
12 ไพศาล ธัญธาดาลักษณ์ เอ๊ดดี้ 4D
13 ธนพล เตียวัฒนานนท์ ณฐ 4D
14 นธีทร บลอมฟีลด์ ฟิลลิป 4D
15 พัฒนะ แฉ่งสูงเนิน นิก 3D
16 ณัฐวัชร์ พ่อค้า แก๊ป 3D